W Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów–Potockich na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Iwana Wyhowskiego.

Decyzją Kapituły, tegoroczną Nagrodę otrzymała prof. Maryna Paliienko z Katedry archiwistyki i działów specjalnych nauk historycznych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego, zajmująca się naukowo tematem archiwów polskich i ukraińskich w latach 1918–2022.

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął Nagrodę Honorowym Patronatem, do Laureata odczytał Arkadiusz Kudelski – przedstawiciel Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.

Nagroda im. Iwana Wyhowskiego ma na celu uhonorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz w budowaniu demokratycznej, skierowanej ku Europie Ukrainy, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.

Nagroda została ustanowiona w 2014 roku przez Studium Europy Wschodniej UW, najważniejsze polskie uczelnie oraz Kolegium Europy Wschodniej i Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Laureat Nagrody, z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych otrzymuje możliwość rocznego pobytu naukowego na kolejno odwiedzanych 6 polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Ukrainy i regionu, stosunków polsko–ukraińskich, a także podejmować własne prace archiwalne i badawcze. Staż przy Nagrodzie umożliwi ukraińskim badaczom z zakresu szeroko rozumianych nauk ścisłych 4–miesięczny pobyt badawczy na 2 polskich uniwersytetach.

Źródło: prezydent.pl