Po raz jedenasty zapraszamy dzieci i młodzież pochodzenia polskiego, mieszkających poza granicami Polski, do udziału w konkursie „Być Polakiem”.

W roku jubileuszu 40-lecia rejestracji NSZZ Solidarność chcemy skierować Waszą uwagę na słowo solidarność, które dla Polaków znaczyło tak wiele, bo było symbolem odpowiedzialności, jedności i współpracy. Od tamtych wydarzeń minęło wiele lat, zmieniła się Polska. Czy warto więc mówić o solidarności między Polakami?

Jak myślicie? Napiszcie

Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?

Jeśli nie, czy możecie uzasadnić dlaczego?

Jeśli tak, czy możecie podać przykłady współczesnych Wam postaw, zachowań i działań, które dowodzą wzajemnej solidarności między Polakami.

Proponujemy jeden temat dla wszystkich grup wiekowych. Chcemy byście przez Wasze polskie „okulary” spojrzeli na różnie rozumiane i odczuwane relacje solidarności między Polakami.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami.

W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, można być wyróżnianym, jednak laureatem w danej grupie wiekowej można zostać tylko raz.

Prace konkursowe

Na daną edycję Konkursu każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 8 marca 2020 roku na adres: bycpolakiem2020@gmail.com

Szczegółowe informacje dotyczące tej edycji Konkursu znajdują się w Regulaminie na stronie http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-x-2020/.

Nagrody

Na autorów wyróżnionych prac czekają wspaniałe nagrody:

przyjazd do Polski, udział w Gali w Zamku Królewskim, wycieczka „Śladami polskości”.

Kalendarium

19.10.2019 r. — Inauguracja w Ambasadzie RP w Dublinie

08.03.2020 r. — Termin nadsyłania prac konkursowych

27.03.2020 r. godz. 19.00 – 29.03.2020 r. godz.13.00 — Obrady Jury Konkursu w Warszawie

24.06.2020 r. — Przyjazdy Laureatów i Wyróżnionych do Warszawy

25.06.2020 r. godz. 14.00 — Gala XI edycji Konkursu, Zamek Królewski w Warszawie

26.06.2020 r. – 30.06.2020 r. — Ewent. wycieczka „Szlakiem Polskości” dla Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie

01.07.2020 r. – Wyjazdy Laureatów i Wyróżnionych z Warszawy

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Jury:

Helena Miziniak, Wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata

Joanna Fabisiak, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Marek Machała, Koordynator Generalny

Formularz zgłoszeniowy, regulamin i kalendarium XI Edycji Konkursu „Być Polakiem” 2020 są dostępne na stronie internetowej: 

wspolnotapolska.org.pl

Źródło: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”