Komisja Łączności z Polakami za Granicą wyraża głębokie zaniepokojenie kolejnymi problemami dotykającymi oświatę polską na Litwie. Brak otwartego dialogu władz litewskich z przedstawicielami mniejszości polskiej oraz dalsze ograniczenia w dostępie do nauczania języka polskiego, stoją nie tylko w sprzeczności z traktatem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 26 […]

Czytaj więcej →

W czwartek 17 marca 2016 roku przy gmachu Samorządu m. Wilna odbył się wiec protestacyjny przeciwko nacjonalistycznej i dyskryminującej polityce obecnych władz miasta Wilna wobec oświaty mniejszości narodowych.  Tysiąc osób zgromadziło się na placu Europy przed gmachem samorządu stołecznego, by stanąć w obronie zagrożonych degradacją bądź likwidacją wileńskich szkół mniejszości narodowych.  Wiec odbył się 17 […]

Czytaj więcej →

Napięte relacje pomiędzy Warszawą a Wilnem są faktem. Każdy, kto interesuje się spawami Wileńszczyzny dobrze wie, że władze litewskie od wielu lat prowadzą konsekwentną politykę zmierzającą do wynarodowienia i zasymilowania Polaków, którzy są najliczniejszą mniejszością narodową na Litwie, do tego autochtoniczną, a na Wileńszczyźnie stanowią większość mieszkańców. Także w samym stołecznym Wilnie odsetek Polaków wciąż […]

Czytaj więcej →

W niedzielę 13 marca w Hali Sportowej w Kownie odbył się finał programu telewizyjnego „Kadagys”. W litewskiej wersji telewizyjnego show tańców ludowych w pięknym stylu zwyciężył Polski Zespół Tańca Ludowego „Perła” z Niemenczyna pod kierownictwem Germana Komarowskiego. Polski zespół z rejonu wileńskiego podbił serca publiczności, telewidzów i jurorów, tym samym bezapelacyjnie wygrał cały projekt. „Nie […]

Czytaj więcej →

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą wydał interesującą, bogato ilustrowaną książkę o najstarszym wileńskim cmentarzu na Rosie i jego opiekunach. To obowiązkowa pozycja dla wszystkich miłośników Wilna.  Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą powstał w 1990 r. z inicjatywy wileńskich strażników pamięci: dziennikarza Jerzego Surwiłły, lekarza Olgierda Korzenieckiego, dzisiejszej prezes Alicji Klimaszewskiej oraz red. Haliny […]

Czytaj więcej →

Incydent z zablokowaniem upamiętnienia cichociemnych pokazał obecną dominację silnie nacjonalistycznego ducha państwa ukraińskiego. Zapowiadało się godnie i zgodnie, a więc pięknie. 15 lutego br. w Starokonstantynowie na wschodnim Wołyniu, który od 1921 r. znajdował się na terenie Ukrainy sowieckiej, teraz już w niezależnej Ukrainie, miała być uroczyście odsłonięta tablica pamięci dwu polskich cichociemnych, żołnierzy ZWZ-AK, […]

Czytaj więcej →