Giby, 16 – 18 lipca 2021 r.

Uroczystości upamiętniające Obławę Augustowską rozpoczęły się 16 lipca wieczornicą, która miała miejsce na terenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gibach. Wykład wprowadzający wygłosił Jarosław Wasilewski – pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Następnie zaprezentowany został program artystyczny ku czci ofiar Obławy Augustowskiej. Wystąpił Grzegorz Kucharzewski z Aleksandrą Olszewską w duecie wokalno-gitarowym. Utwory patriotyczne na skrzypcach zaprezentowała Maria Janczewska. Kolejnym punktem był pokaz filmu „To był lipiec 1945” w reżyserii Waldemara Czechowskiego. Po seansie odbyła się dyskusja wokół wspomnianego filmu.

Kolejnego dnia obchodów pamięć o ofiarach obławy została uczczona rajdem rowerowym, który rozpoczął się przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym „Orlik” w Gibach. Odbył się on ścieżką leśną, gdzie umieszczone są tablice edukacyjne „Śladami Ofiar Obławy Augustowskiej” przygotowane przez IPN Oddział w Białymstoku oraz Lasy Państwowe. Na każdym z punktów organizatorzy przygotowali atrakcje w formie pogadanek, zadań i niespodzianek a także losowania nagród na mecie rajdu. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku przygotowało również stoisko z materiałami edukacyjnymi oraz grami IPN.

Ostatniego dnia uroczystości odbyła się Msza Święta w Kościele pw. św. Anny w Gibach. Następnie delegacje złożyły kwiaty oraz znicze pod pomnikiem-krzyżem w Gibach.

 

Fot. OBEN IPN Białystok

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej (www.ipn.gov.pl)

Comments are closed.