Czy nakreślona przez bp. Grzegorza Chomyszyna koncepcja zbudowania poprawnych relacji polsko-ukraińskich miała możliwości powodzenia? Dyskusja online o książce „Dęby i burzany. Ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem (1925-1939)” – Gdańsk, 24 lutego 2021.

Jaka była recepcja ideowych i politycznych propozycji nurtu chrześcijańskiego tworzonego wokół bp. Grzegorza Chomyszyna przez społeczeństwo ukraińskie? Jak układały się relacje między biskupem stanisławowskim a metropolitą halicko-lwowskim Andrzejem Szeptyckim? Czy nakreślona przez bp. Grzegorza Chomyszyna koncepcja zbudowania poprawnych relacji polsko-ukraińskich miała możliwości powodzenia?

Na te pytanie odpowiadali uczestnicy dyskusji online o książce „Dęby i burzany. Ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem (1925-1939)”.

W spotkaniu wzięli udział autorka monografii dr Joanna Karbarz-Wilińska (OBBH IPN Gdańsk) oraz prof. Magdalena Nowak (Uniwersytet Gdański). Dyskusję poprowadził Jan Hlebowicz.

Zapis spotkania jest dostępny na kanale IPNtv.

Książka „Dęby i burzany. Ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem (1925-1939)” uzupełnia obecną w nauce polskiej lukę w zakresie opracowań dotyczących ukraińskiego nurtu chrześcijańskiego związanego z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem. Ukazuje jego funkcjonowanie oraz zasięg oddziaływania w życiu politycznym Ukraińców. Prezentuje rolę, jaką w nim odegrał duchowny, a także działalność organizacji i partii chrześcijańskich, które wspierał. W książce przedstawiono m.in. proces powstawania tych ugrupowań oraz przybliżono ich oblicze ideowe.

Zachęcamy do zakupu książki wydanej w serii IPN Gdańsk.

Źródło: ipn.gov.pl