W dniach 29-31 sierpnia delegacja Sejmu pod przewodnictwem wicemarszałka Ryszarda Terleckiego odwiedziła Mińsk, Lidę i Grodno. Wizyta była okazją do serii spotkań na szczeblu centralnym i lokalnym związanych z rozwojem współpracy polsko-białoruskiej.

Polska delegacja parlamentarna spotkała się z wiceprzewodniczącymi białoruskiej Izby Przedstawicieli i Rady Republiki Bolesławem Pirsztukiem oraz Marianną Szczotkiną, wicepremierem Michaiłem Rusym oraz wiceministrem spraw zagranicznych Olegiem Krawczenka. Podczas wizyty doszło także do spotkania polsko-białoruskiej grupy parlamentarnej, której współprzewodniczącymi są poseł Adam Andruszkiewicz oraz deputowany Andriej Naumowicz.

W skład polskiej delegacji weszli także pełnomocnik rządu RP ds. strategicznych projektów energetycznych Piotr Naimski oraz wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Polska delegacja spotkała się w Mińsku z arcybiskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem, metropolitą diecezji mińsko-mohylewskiej i zwierzchnikiem białoruskich katolików, przedstawicielami białoruskich mediów i środowisk niezależnych oraz oddała hołd ofiarom represji stalinowskich spoczywającym w stołecznym Parku Czeluskińców. Podczas wizyty w Lidzie doszło do spotkania z władzami miejscowego komitetu rejonowego oraz wizyty w polsko-białoruskiej firmie Bieł-Plast, a także spotkania z proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.
W Grodnie delegacja spotkała się z przedstawicielami władz obwodowych, ordynariuszem diecezji grodzieńskiej biskupem Aleksandrem Kaszkiewiczem oraz przedstawicielami organizacji polskich z różnych części Białorusi. Doszło także do wizyty w siedzibie Wolnej Strefy Ekonomicznej w Grodnie z udziałem polskich inwestorów w regionie. Podczas spotkania rozmawiano o dwustronnej współpracy gospodarczej i możliwościach rozwoju polskich inwestycji na Białorusi, zwłaszcza w obwodzie grodzieńskim.

Źródło: Ambasada RP w Mińsku

  1. Trwają próby polepszenia relacji z Mińskiem, tak z pozycji Warszawy jak też całej Unii. Raz jest lepiej, raz gorzej, ale nie należy rezygnować z wysiłków. Tym bardziej, że na ziemiach Wileńszczyzny obecnie należących do Białorusi wciąż mieszka wielka wspólnota naszych Rodaków, którzy potrzebują wsparcia, nie tylko moralnego ale też konkretnej pomocy. Ta wizyta może być jakimś kolejnym małym koczkiem do celu.

  2. Ks. biskup Kaszkiewicz w zeszłym roku został Honorowym Obywatelem Rejonu Solecznickiego. Urodził się w 1949 roku we wsi Podgajdzie nieopodal Ejszyszek w archidiecezji wileńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1976 roku, sakrę biskupią otrzymał w 1991 roku.
    W czerwcu zeszłego roku w Jaszunach (rejon solecznicki) bp Kaszkiewicz mówił: Dzisiejszy dzień jest dla mnie niezwykle ważny, bo właśnie tu obchodzę swoje 40 lat kapłaństwa i 25 lat biskupstwa. Przyznam, że 25 lat temu wyjazd na Białoruś był dla mnie niełatwy, ale przyjąłem to jako wolę Bożą. Pomimo że jestem biskupem w Grodnie, łączę się z wami w modlitwie, tego nie da się wymazać. Mimo że dzieli nas granica, to łączy nas wiara i ziemia, z którą jesteśmy zrośnięci. Dziękuję za wyrazy uznania, jest to dla mnie niezwykle ważne, choć jestem zwykłym człowiekiem i nie jestem pewien, czy na to zasługuję.

Comments are closed.