Droga Krzyżowa odbędzie się w piątek 23 marca 2018 r. o godz. 16.30 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa Oblubieńca (Kościół seminaryjny) przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 w Warszawie.

Drogę Krzyżową poprowadzi ks. Józef Aszkiełowicz z Archidiecezji Wileńskiej.

Do wzięcia udziału serdecznie zapraszają:

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski oraz Zarząd Krajowy Stowarzyszenia.

Źródło: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

  1. Kresowiacy to Polacy! Przez pokolenia trudnych dziejów utrzymują i rozwijają polskie dziedzictwo.
    Któż inny jak nie ksiądz – Kresowiak mógłby poprowadzić tego rodzaju patriotyczną drogę krzyżową?…

  2. Ksiądz Aszkiełowicz wczoraj w telewizji Polonia mówił o tej Drodze Krzyżowej i jak zamierza w rozważaniach stacji wskazywać na podobieństwo losów narodu polskiego na przestrzeni wieków do cierpienia Jezusa. A lata zaborów były przygotowaniem do zwycięstwa i odrodzenia Polski.

  3. Kiedy instytucje państwa niezbyt sobie radzą, to nie ma wyjścia, trzeba się zwrócić do najwyższej instancji o pomoc.

  4. Na pewno ta Droga Krzyżowa będzie wyjątkowym przeżyciem w wymiarze zarówno religijnym jak i naszym polskim, narodowym, łączącym Polaków z różnych stron świata.

  5. Ksiądz Aszkiełowicz to szanowany kapłan z Wileńszczyzny. Był proboszczem w Mejszagole u boku Prałata Obrembskiego zwanego Patriarchą Wileńszczyzny. Jest człowiekiem mocnej wiary i charyzmatycznym duchownym.

Comments are closed.