1Wołkowyski Oddział Związku Polaków na Białorusi, już po raz trzeci, zorganizował we wsi Korewicze prawdziwe święto polskiego folkloru, które przyciąga coraz więcej uczestników i gości oraz dowodzi pielęgnowania polskich tradycji i obyczajów.

Festiwal Kultury Polskiej rozpoczął się od uroczystej Mszy św. w miejscowym kościele św. Antoniego, po której zespoły, gospodarze i goście przemaszerowali do gospodarstwa agroturystycznego „U Rysia” państwa Koziuków.

– Ideą i głównym przesłaniem naszego Festiwalu jest krzepienie ducha Polaków, by nie zapomnieli o swej Ojczyźnie, by przekazali miłość do Polski kolejnym pokoleniom. To dla nas ogromna radość i zaszczyt, że możemy uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu już po raz trzeci, że możemy mieć swój malutki wkład w krzewieniu kultury polskiej wśród naszych rodaków na Białorusi. Folklor jest wielką siłą, która stanowi tożsamość narodu, dlatego powinien być pielęgnowany w całym jego zróżnicowaniu etnicznym i regionalnym. My, Polacy, mieszkający na ziemi wołkowyskiej, w dniu dzisiejszym jesteśmy dowodem, iż folklor nasz jest ciągle żywy i pielęgnowany – powiedziała Maria Tiszkowska, prezes Oddziału ZPB w Wołkowysku. – Ludzie duchowo odnawiają się, wracają do swych korzeni, bo przyjeżdżają na koncert nie tylko z Wołkowyska ale i z innych pobliskich oddziałów naszej organizacji.

W części artystycznej zaprezentowała się utalentowana młodzież z Polskiej Szkoły w Wołkowysku, która wykonała piosenki polskie i białoruskie. Wystąpił się także zespół taneczny „Jutrzenka” z Wołkowyska oraz goście z Rosji – Ludowy Zespół Muzyki i Pieśni „Asaloda”. Muzycznie wieczór ten uświetniły występy saksofonisty Stanisława Cimoszki i skrzypaczki Darii Makarowej.

Od dwóch lat festiwalowi towarzyszy wystawa prac miejscowych twórców ludowych, można było podziwiać obrazy, wyroby z gliny, drewniane rzeźby, szydełkowane serwetki i inne wyroby sztuki ludowej.

Wszyscy zebrani byli częstowani ciepłym posiłkiem, w tym gorącym polskim bigosem oraz przekąskami. Spośród atrakcji dla dzieci największą popularnością cieszył się koń, którego można było dosiąść, a także inne żywe zwierzęta.

 Zdaniem uczestników Festiwal przebiegał w znakomitej atmosferze i wszyscy mają nadzieję spotkać się w przyszłym roku.

 

Źródło: Znad Niemna

  1. Ideą i głównym przesłaniem naszego Festiwalu jest krzepienie ducha Polaków, by nie zapomnieli o swej Ojczyźnie, by przekazali miłość do Polski kolejnym pokoleniom.

    Brawa dla Was Kresowianie

Comments are closed.