W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2017 r. w Ostródzie odbędzie się ,,Festiwal Partnerstw”. Celem wydarzenia jest upowszechnienie idei tworzenia partnerstw między szkołami polonijnymi i polskimi szkołami działającymi za granicą, a polskimi, a także pozyskanie partnera do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych.

Dzięki współpracy z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą, polskie szkoły będą mogły znacząco urozmaicić swoją ofertę edukacyjną. Realizacja wspólnych pomysłów pozwoli dzieciom i młodzieży na zdobycie wartościowych umiejętności w zakresie pracy w zespole, odpowiedzialności za podejmowane działania oraz umożliwi poznanie swoich rówieśników z innych krajów. Dla nauczycieli to okazja do wymiany doświadczeń w zakresie stosowanych rozwiązań i metod pracy. Dodatkowo integracja ze sobą młodych ludzi z dwóch krajów, których łączy Polska, przyczyni się niewątpliwie do promocji obszarów, na których znajdują się szkoły biorące udział w projekcie.

Zaproszenie do udziału skierowane jest do władz samorządowych oraz dyrektorów i nauczycieli szkół, aby zaprezentowali własne placówki i poznali inne szkoły, z którymi mogliby nawiązać współpracę. Dla dyrektorów i nauczycieli planowana jest cześć warsztatowa, aby pozyskali nie tylko wiedzę, ale też umiejętność przygotowania wspólnego projektu.
Podczas dwóch dni Festiwalu program jest tak zaplanowany, aby był czas na dyskusję na poziomie władz samorządowych i dyrektorów szkół, którzy już realizują wspólne projekty oraz placówek i instytucji z obszaru edukacji, jak ten proces wspierać. Wydarzenie to będzie wspaniałą okazją na znalezienie partnera i zainicjowanie współpracy.

Więcej informacji u Anny Apanowicz
tel. +48 22 556 90 44
mail: a.apanowicz@wspolnotapolska.org.pl.

Źródło: wspolnotapolska.org.pl

  1. Czy za granicą, czy w Polsce, polskie szkoły kształcą młode pokolenie Polaków. To bardzo dobrze, że podejmuje się próby nawiązywania relacji i wymiany doświadczeń, bo to uatrakcyjnia proces szkolny. A zawierane przyjaźnie dodatkowo motywują młodych ludzi.

Comments are closed.