Od września 2019 roku przy Ambasadzie RP w Kijowie startuje nowy projekt – Klub Nauczycieli Języka Polskiego.

Klub przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli uczących języka i kultury polskiej w ramach ukraińskiego systemu oświaty na poziomie podstawowym i średnim.

Celem powstania Klubu jest:

– wsparcie nauczycieli języka polskiego, w tym udostępnienie wiedzy o kursach, programach i projektach doszkalających,

– wsparcie inicjatyw edukacyjnych w zakresie wiedzy o Polsce, kulturze i języku polskim,

– pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami w Polsce,

– organizacja spotkań ze specjalistami,

– wymiana doświadczeń i inne.

Wszyscy zainteresowani spotkaniem w ramach Klubu są proszeni o zgłoszenie swego udziału na adres mailowy: klubpl@msz.gov.pl lub telefonicznie: +38 (044) 230 07 08.

Inauguracja jest planowana już we wrześniu, o terminie i miejscu organizatorzy będą informować indywidualnie.

Serdecznie zaprasza Zespół Ambasady RP w Kijowie

Źródło: www.kijow.msz.gov.pl