W dniach 7-8 marca w salach recepcyjnych Ambasady RP w Kijowie odbył się ogólnoukraiński etap pięćdziesiątej edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Olimpiada organizowana jest corocznie w porozumieniu z Komitetem Głównym OLiJP, przez FOPnU „Dom Polski”. W otwarciu udział wziął Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie – Pan Bartosz Cichocki oraz Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Pani Iwona Kozłowska.

20 uczniów wyłonionych w dwustopniowych eliminacjach pisało w sobotę test sprawdzający kompetencję językową oraz rozprawkę lub pracę o charakterze interpretacyjnym. W niedzielę, podczas egzaminu ustnego, sprawdzana była ich wiedza i umiejętności interpretacyjno – analityczne. Wszyscy otrzymali drobne upominki ufundowane przez Ambasadę RP w Kijowie.

Do odbywającego się w Polsce finału Olimpiady zakwalifikowano następujące osoby: Alinę Kowalczuk, Anastazję Dołobańko, Danutę Grabowską, Marię Szamborską, Sofię Plaszko, Wiktorię Bartoszuk, Zofię Szczypanowską i Marię Chomiuk.

Źródło: gov.pl/ukraina