Warszawa, 11 marca 2020 roku

Do

Prezesów organizacji polskich i polonijnych,

Partnerów i Współpracowników Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Szanowni Państwo

rok 2020 zapowiadał się jako okres bardzo ważny, a dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wręcz podniosły ze względu na przypadający jubileusz 30-lecia naszej organizacji. Wiedzieliśmy, co prawda, że mogą czekać nas niewielkie wyzwania ze względu na przeniesienie środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków z Zagranicy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale nie przewidywaliśmy dużych problemów z tym związanych, co potwierdziły bardzo merytoryczne oraz intensywne narady, spotkania i rozmowy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Polonii i Polaków, przedstawicielami MSZ, MEN i szeregu innych instytucji ważnych dla procesu dotacyjnego. Skutkiem powyższego jesteśmy w trakcie, bądź w przededniu aplikowania i mamy realną nadzieję na szybkie uruchomienie środków na kolejne obszary programowe.

Niestety powyższe plany zostały wystawione na próbę ze względu na szerzącą się na świecie epidemię. Patrząc na jej przebieg w innych krajach oraz w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników wielu przedsięwzięć polonijnych musimy podjąć decyzję o przeniesieniu terminu licznych wydarzeń, w tym również obchodów jubileuszowych Państwa organizacji oraz Stowarzyszenia. W tej chwili intensywnie pracujemy nad modyfikacją całego kalendarza działań na 2020 rok. Będziemy konsultować propozycje ze środowiskami, których dotyczą, mając nadzieję, że nowe terminy będą realne i dogodne dla wszystkich.

Drodzy Państwo

Powyższe kwestie są bardzo ważne, ale mam poczucie, że jakiekolwiek by nie były, powinny zejść na dalszy plan ustępując miejsca trosce o zdrowie Państwa oraz Bliskich. Głęboko wierzę, że doświadczenie życiowe, odpowiedzialność i mądrość pozwolą przejść cało przez ten trudny czas i jak najszybciej przystąpić do nadrabiania straconych dni. Na koniec proszę Państwa o szczególną rozwagę, a także kiedy uznacie to za możliwe, modlitwę w naszych wspólnych intencjach związanych z wyzwaniami, które na nas spadły, zapewniając jednocześnie o tym samym ze swojej strony.

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Dariusz Piotr Bonisławski

Źródło: wspolnotapolska.org.pl