Przystanek Historia IPN w Chicago działający pod patronatem Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz najstarsza polskojęzyczna gazeta ukazująca się nieprzerwanie poza granicami polski od 1908 roku „Dziennik Związkowy” zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym skierowanym do uczniów szkół polonijnych i ich rodzin: Polskość bielą i czerwienią się mieni.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uczęszczanie dziecka do polonijnej szkoły. Konkurs obejmuje dwie kategorie: zdjęcie indywidualne ucznia lub zdjęcie rodzinne.

Jedno wysokiej jakości zdjęcie z wybranej kategorii wykonane w ostatnim czasie należy przesłać do 5 maja 2020 roku na adres: przystanekhistoriachicago@gmail.com

Zdjęcie powinno ukazywać, jak manifestujemy polskość w związku z majowymi świętami: DZIEŃ FLAGI,  DZIEŃ POLONII, ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, którego skan wyślij razem ze zdjęciem.

O nagrodach i szczegółowych warunkach udziału przeczytasz w załącznikach.

Źródło: ipn.gov.pl