30 grudnia 2022 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów w wyborach samorządowych. Listy kandydatów złożyło w Głównej Komisji Wyborczej (VRK) 14 z 16 partii politycznych, w tym partia parlamentarna Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

AWPL-ZChR zgłosiła listy kandydatów w 11 samorządach, 8 zaś przedstawicieli partii powalczy o stanowisko mera w bezpośrednich wyborach merów.

Jeszcze przed zatwierdzeniem list kandydatów AWPL-ZChR odbyło się wspólne posiedzenie 30-osobowej Rady Naczelnej AWPL-ZChR, 31-osobowej Rady Naczelnej Związku Polaków na Litwie (ZPL), sztandarowej organizacji Polaków na Litwie, i innych czołowych polskich organizacji społecznych: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie, Związek Polaków Prawników na Litwie, Klub Sportowy Polaków na Litwie „Polonia”, Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie, Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych na Litwie „LitPolinva” oraz inni przedstawiciele nie tylko Wileńszczyzny, ale też Kowieńszczyzny.

Przedstawiciele AWPL-ZChR zgłosili listy kandydatów w 11 samorządach. Figurują na nich nazwiska aż 392 osób znanych i poważanych w swoich środowiskach.

W stołecznym, największym samorządzie na Litwie, który zamieszkuje co szósty mieszkaniec kraju i który generuje 30 proc. krajowego PKB, o fotel mera powalczy lider ZPL i AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski. 99-osobową listę kandydatów w stolicy otwiera wicemer Edyta Tamošiūnaitė.

Samorządami, w których partia ma największe szanse na wygraną już w pierwszej rundzie, są rejony solecznicki i wileński. W tym pierwszym 50-osobową listę kandydatów otwiera i o reelekcję w wyborach mera ubiega się obecny mer Zdzisław Palewicz, w rejonie wileńskim o fotel mera zawalczy Waldemar Urban, wiceprezes AWPL-ZChR i wiceprezes Wileńskiego Oddziału Rejonowego ZPL, zaś jedynką na 62-osobowej liście jest wieloletnia mer rejonu Maria Rekść.

W rejonie święciańskim o stanowisko mera powalczy Edward Jedziński, prezes miejscowego oddziału ZPLi AWPL dyrektor Domu Polskiego w Nowych Święcianach, 25-osobową listę zaś poprowadzi Alicja Pieślak, wiceprezes miejscowego oddziału ZPL i AWPL, nauczycielka w Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu.

W rejonie trockim w wyborach mera startuje Jarosław Narkiewicz, wiceprezes ZPL i AWPL, prezes Rady Polonii Świata, który również poprowadzi 35-osobową listę kandydatów.

O fotel mera Wisagini powalczy z ramienia AWPL-ZChR Siergiejus Kotovas, radny miasta Wisaginia, lider miejscowej wspólnoty staroobrzędowców. Jedynką na liście, na której figuruje 35 nazwisk, będzie obecny radny Zygfryd Binkiewicz, prezes miejscowego oddziału ZPL i AWPL.

Marian Bujnicki, były radny Samorządu Rejonu Szyrwinckiego, wieloletni zastępca dyrektora szkoły w Borskunach zawalczy o stanowisko mera rejonu szyrwinckiego, jak również poprowadzi w tym rejonie 28-osobową listę kandydatów.

W trzech kolejnych rejonach listy poprowadzą: w rejonie elektreńskim Jarosław Szakiewicz, przedstawiciel wspólnoty polskiej w Łoździanach, kandydat w poprzednich wyborach; w rejonie jezioroskim – Siergiej Szeplakow, jeden z liderów ZPL w rejonie, kandydat w poprzednich wyborach. W rejonie orańskim 14-osobową listę otwiera aktywny społecznik i przedstawiciel środowiska młodzieżowego Rafał Śliżewski, w rejonie ignalińskim, gdzie wyborcy będą mogli wybrać spośród 14 kandydatów partii – jedynką na liście jest Wiktor Siagło, znany i poważany rolnik indywidualny, aktywny działacz ZPL.

Wybory samorządowe i bezpośrednie wybory merów odbędą się na Litwie 5 marca 2023 roku.

Inf. AWPL-ZChR (awpl.lt)

  1. Szeroka i mocna lista kandydatów polskiej społeczności do wyborów samorządowych, którym życzę udanej kampanii i pomyślnych, zwycięskich wyników w marcu.

  2. Kandydaci AWPL-ZXHR to osoby pryncypialne, już znane z działalności społecznej i politycznej, uczciwe i skuteczne. To najlepszy wybór z punktu widzenia mieszkańców.

Comments are closed.