5 stycznia 2023 r. w pałacu Balińskich w Jaszunach odbyła się uroczystość wręczenia tytułu „Honorowy Obywatel Rejonu Solecznickiego” dla Hanki Gałązki – prezes Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży, wiceprzewodniczącej Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Nadanie tytułu jest wyrazem najwyższego uznania oraz szacunku za pracę i poświecenie na rzecz lokalnej społeczności. Wniosek o przyznanie dla Hanki Gałązki tytułu honorowego obywatela rejonu solecznickiego złożyli Solecznicki Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie i frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin w Radzie samorządu na czele z prezesem Zdzisławem Palewiczem. 29 listopada 2022 r. Rada samorządu rejonu solecznickiego przyjęła uchwałę o nadaniu tytułu „uwzględniając wyjątkowe zasługi i starania Hanki Gałązki na rzecz rejonu solecznickiego w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i rozwoju gospodarczego”.

Osoba Hanki Gałązki jest dobrze znana większości mieszkańców rejonu solecznickiego ze względu na jej działalność i zasługi dla społeczności. Niewątpliwie najbardziej jest zasłużona dla środowiska oświatowego, jednak nie mniejsze jej poczynania były skierowywane na rzecz kultury, rolnictwa, opieki społecznej.

Laudacje na cześć nowego Honorowego Obywatela wygłosił doradca mera rejonu solecznickiego Waldemar Śliżewski, zaznaczając, że pani Hanka Gałązka realizowała wiele korzystnych dla rejonu solecznickiego inicjatyw, a dzisiejsza decyzja to umiejętność wyrażenia wdzięczności. – Obywatel honorowy to zaszczytny tytuł przyznawany osobom wybitnym, związanym z rejonem solecznickim. Posiadają dorobek, z którego korzysta cała nasza wspólnota. Taką osobą jest pani Hanka Gałązka. Podstawową cechą człowieka powinna być wdzięczność, a dziś radni rejonu solecznickiego i władze samorządowe pokazały, że swojemu przyjacielowi potrafią być wdzięczne, że doceniają zaangażowanie i pracę – podkreślał referent.

Symbolem honorowego obywatelstwa jest Akt nadania oraz medal Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego, które Hance Gałązce wręczył mer rejonu Zdzisław Palewicz.

– Dla mnie osobiście, a jestem przekonany, że również dla całej społeczności rejonu, pani Hanka Gałązka jest wzorem zaangażowania w działania na rzecz takich wartości jak solidarność, patriotyzm, wiara, zachowanie kultury narodowej. Za tą Pani postawę chce serdecznie podziękować. Jest Pani ogromnym autorytetem moralnym, który jak każdy autorytet jest niezwykle potrzebny dla egzystencji i rozwoju każdej społeczności. Od wielu lat odczuwamy, że interes innego człowieka czy grupy społecznej dla Pani są na pierwszym miejscu. Działalność na rzecz rodaków na całym świecie, bo nie tylko w rejonie solecznickim, jest ogromnie wymierna, co szczególnie cenimy i za co jesteśmy mocno wdzięczni. Swoim życiem Pani Hanka udowadnia, jak pięknie jest pracować, uczciwie służyć ludziom i Ojczyźnie, dawać przykład do naśladowania, być wiernym przyjaciele, pomocnikiem i ambasadorem naszej małej Ojczyzny – mówił mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

W uroczystości wzięli udział poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Waldemar Tomaszewski, wicemer rejonu solecznickiego Anna Jeswilienie, prezes stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Piotr Bonisławski, zastępca dyrektora administracji Grzegorz Jurgo, ksiądz dziekan dekanatu solecznickiego Rusłan Wilkiel, pedagodzy, rodzina Hanki Gałązki, radni samorządu rejonu solecznickiego, społeczność rejonu.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski gratulując tytułu mówił, że w osobie Hanki Gałązki rejon solecznicki zyskuje honorowego obywatela, który swoją postawą i autorytetem będzie jego reprezentować i promować.

W swoim przemówieniu Pani Hanka Gałązka podkreśliła natomiast, że honorowe obywatelstwo, to zobowiązanie do dalszej pracy.

– Tu mieszkają patrioci, którym należy się szacunek i oddanie należytych praw, dlatego będę z nimi i mam nadzieję, że jeszcze wiele dobrych decyzji związanych z rejonem solecznickim zapadnie na różnych szczeblach działalności. Z wielka pokorą przyjmuję dane wyróżnienie i będę je nosić w sercu z ogromną wdzięcznością – mówiła nagrodzona.

Uroczystość została uświetniona występami kwartetu Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży oraz chóru zespołu „Solczanie”.

Źródło: salcininkai.lt

***

Hanka Gałązka jest od. 2000 r. prezesem Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży oraz wiceprzewodniczącą Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Od ponad 25 lat jest inicjatorem i organizatorem licznych działań na rzecz Polaków i Polonii. Jest organizatorem m.in. Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, z jej inicjatywy odbywają się zajęcia edukacyjno-rozrywkowe pt. „Półkolonie w miejscu zamieszkania” dla polskiej społeczności na Litwie, wymiana doświadczeń nauczycieli z różnych krajów na temat pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach oraz prezentacje dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych z zagranicy. Organizuje liczne akcje pomocy charytatywnej kierowane do Rodaków ze Wschodu.

Współpraca rejonu solecznickiego i Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży obejmuje szereg dziedzin: oświatę, kulturę, ochronę zdrowia, gospodarczej.

Tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego przyznano do tej pory czterem osobom: Andrzejowi Stelmachowskiemu (1925-2009), Annie Krepsztul (1932-2007), biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Mieczysławowi Machulakowi (1958-2022).

 

Comments are closed.