„Doczekaliśmy się kolejnego Zlotu, już dziewiętnastego, i co jest ważne, w bardzo dobrych nastrojach” – powiedział przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), europoseł Waldemar Tomaszewski.

Tradycyjnie nad jeziorem Oświe w Bieliszkach miał miejsce XIX Rodzinny Zlot Turystyczny AWPL-ZChR-ZPL. Na organizowany przez AWPL-ZChR oraz Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie rodzinny piknik przyjechała w tym roku rekordowa liczba członków i sympatyków tych organizacji, ok. 3 tys. osób.

Tegoroczny Zlot był połączony z imprezą powyborczą. To odpoczynek po ciężkim półroczu potrójnych wyborów: samorządowych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego.

„Batalia wyborcza była potrójna i, dziękować Bogu i ludziom, udało się nam ją wygrać. Dzisiaj jesteśmy tutaj w dobrych nastrojach i oprócz Zlotu mamy też imprezę powyborczą” – powiedział lider AWPL-ZChR podczas otwarcia Zlotu. Dodał, że w kołach AWPL-ZChR już odbyły się powyborcze spotkania, ale jeszcze nie było okazji, żeby „zebrać się wszystkim razem”. Bo jak podkreślił, zlot ma charakter rodzinny, a rodzina „to największa nasza siła dzisiaj i na przyszłość”.

Gratulacje od Jarosława Kaczyńskiego

Do uczestników Zlotu listy z gratulacjami i pozdrowieniami wystosowali wysocy polscy politycy i przedstawiciele organizacji społecznych. W swoim liście przesłanym na ręce przewodniczącego AWPL-ZChR Waldemara Tomaszewskiego prezes Prawa i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński złożył „z głębi serca płynące podziękowania dla członków Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin za życzliwą pamięć i zaproszenie na XIX Zlot Turystyczny” oraz pogratulował Waldemarowi Tomaszewskiemu ponownego wyboru do PE, życząc dalszych sukcesów.

Okolicznościowe listy z życzeniami, również na ręce Waldemara Tomaszewskiego, przesłali marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu Maria Koc oraz prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, który „wyraził uznanie dla sukcesów AWPL-ZChR w tegorocznych wyborach i podziękował za ogromny wkład w jednoczenie Polaków na Litwie we wspólnym działaniu na rzecz podtrzymywania tożsamości narodowej”.

„Wam dziękujemy”

Za czynne zaangażowanie w kampanię wyborczą lider AWPL-ZChR uhonorował 16 przedstawicieli kierownictwa samorządów Wileńszczyzny, wręczając im srebrne znaczki z logiem partii. Uhonorowany też został Stefan Świetlikowski, który niedawno skończył 80 lat i stał u podstaw zakładania AWPL, jest też autorem statutu partii.

„W sześciu samorządach wprowadziliśmy do Rad 53 swoich przedstawicieli w powiecie wileńskim i 3 w Wisaginii. To najwięcej spośród innych partii w powiecie wileńskim, największym na Litwie” – powiedział Tomaszewski. Zaakcentował też, że w Wisaginii„po raz pierwszy jesteśmy w koalicji”.

„To owoc waszej pracy, wam dziękujemy” – podziękował europoseł dla zaangażowanych w kampanię wyborczą. A takich osób, jak podkreślił, było 3 000. I to nie licząc sympatyków partii, którzy pracowali bez rozgłosu.

„Na wyborach do PE zdobyliśmy 70 tys. głosów. To ogromna siła. Należy podkreślić, że jako jedyna partia parlamentarna utrzymaliśmy wynik wyborczy z roku 2016 r., czyli jako jedyni nie straciliśmy swej pozycji” – zaakcentował Tomaszewski.

 „Tu bije mocno polskie serce”

Zlot tradycyjnie rozpoczął się od wspólnej modlitwy oraz błogosławieństwa, którego zlotowiczom udzielił wikariusz parafii podbrodzkiej ks. Stanisław Walukiewicz. Nie mogło też zabraknąć uroczystego wciągnięcia na maszt flagi AWPL-ZChR.

Na piknik rodzinny do Bieliszek przybyli też goście z Polski, przyjaciele Wileńszczyzny: były ambasador RP w Wilnie Janusz Skolimowski, ksiądz Ryszard Halwa, dr Bogusław Rogalski, politolog, były europoseł i lider Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, delegacja z Kielecczyzny.

„Polonia i Polacy na świcie mogą uczyć się od was tego, jak powinni być zorganizowani. Tu ciągle widać, jak bije mocno polskie serce. Tu widać, jak współpraca między różnymi grupami społecznymi, narodowościowymi przynosi owoce i konkretne efekty – mówił Rogalski. – AWPL-ZChR to ten dobry przykład na litewskiej scenie politycznej, jak należy uprawiać polityką opartą o wartości i na wartościach”. Życzył zebranym, „abyście zjednoczeni w różnorodności byli silni jednością”.

Dla zlotowiczów, tych dużych i tych małych, przygotowano wiele atrakcji: zawody sportowe, gry i konkursy, występy zespołów i in. Nie zabrakło tradycyjnego konkursu o Wileńszczyźnie oraz konkursu na najładniejszą zagrodę.

Za: www.prawy.pl

  1. Wspaniały pokaz organizacji i zjednoczenia Polaków na Litwie. To najlepiej zorganizowana mniejszość narodowa na świecie. To Wasze wielkie święto.

  2. Polonia i Polacy na świcie mogą uczyć się od was tego, jak powinni być zorganizowani. Tu ciągle widać, jak bije mocno polskie serce. Tu widać, jak współpraca między różnymi grupami społecznymi, narodowościowymi przynosi owoce i konkretne efekty – mówił Rogalski. – AWPL-ZChR to ten dobry przykład na litewskiej scenie politycznej, jak należy uprawiać polityką opartą o wartości i na wartościach”. Życzył zebranym, „abyście zjednoczeni w różnorodności byli silni jednością”. – jak zwykle doktor Rogalski zwieńczył swoje przemówienie wspaniałą i optymistyczną puentą. Bóg zapłać.

  3. Piotr Stefański

    „Do uczestników Zlotu listy z gratulacjami i pozdrowieniami wystosowali wysocy polscy politycy i przedstawiciele organizacji społecznych. W swoim liście przesłanym na ręce przewodniczącego AWPL-ZChR Waldemara Tomaszewskiego prezes Prawa i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński złożył „z głębi serca płynące podziękowania dla członków Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin za życzliwą pamięć i zaproszenie na XIX Zlot Turystyczny” oraz pogratulował Waldemarowi Tomaszewskiemu ponownego wyboru do PE, życząc dalszych sukcesów.”
    To świadczy jak poważany jest Tomaszewski w Polsce.

Comments are closed.