Trwa typowanie kandydatów przed wyborami samorządowymi na Litwie. Na trzy dni przed upływem terminu rejestracji 14 z 16 partii politycznych złożyło dokumenty deklaracyjne do Głównej Komisji Wyborczej (VRK).

Do udziału w wyborach zarejestrowała się partia parlamentarna Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin. O stanowisko mera Wilna powalczy europoseł i lider Polaków z Wileńszczyzny, europoseł Waldemar Tomaszewski. „Mamy reputację uczciwej organizacji, prowadzimy uczciwą politykę. Od 27 lat nasi przedstawiciele pracują w samorządach i nikt nie był zamieszany w skandalach. Dbamy o wartości chrześcijańskie i wartość tradycyjnej rodziny. Pryncypialnie nie poparliśmy decyzji, które naszym zdaniem, faworyzują tylko jedną grupę mieszkańców – biznesmenów i bardziej zamożnych. Ogromne pieniądze, dziesiątki milionów szły na szkoły i przedszkola prywatne, w tym, w wielkim stopniu dla małżonki ministra spraw zagranicznych – Austėji Landsbergienė. Naszą zasadą jest dbanie o każdego mieszkańca” – powiedział europoseł Waldemar Tomaszewski w rozmowie z portalem L24.lt.

Wybory samorządowe odbędą się na Litwie 5 marca 2023 roku. Warto podkreślić, że Polacy na Wileńszczyźnie stanowią nadal zdecydowaną większość mieszkańców.

Oprócz AWPL-ZChR uczestnikami kampanii politycznej są: Partia Wolności, Związek Demokratów „W imię Litwy”, Związek Chrześcijański, Partia Pracy, Ruch Liberalny, Litewska Partia Regionów, Partia Socjaldemokratyczna, Związek Chłopów i Zielonych, Litewska Partia Zielonych, Partia „Młoda Litwa”, Partia „Wolność i Sprawiedliwość”, Narodowe Zrzeszenie oraz Związek Ojczyzny.

Jak dowiedzieliśmy się w sztabie wyborczym AWPL-ZChR, wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej, podczas której zakończono etap typowania kandydatów w bezpośrednich wyborach merów.

Wytypowano 8 kandydatów na stanowisko mera:

Rejon szyrwincki – Marian Bujnicki, były radny Samorządu Rejonu Szyrwinckiego, wieloletni zastępca dyrektora szkoły w Borskunach.

Rejon jezioroski – Siergiej Szeplakow, były kandydat na mera, aktywny członek ZPL w oddziale jezioroskim.

Rejon trocki – Jarosław Narkiewicz, prezes Trockiego Oddziału ZPL, prezes Rady Polonii Świata.

Rejon święciański – Edward Jedziński, dyrektor Domu Polskiego w Nowych Święcianach, doradca mera.

Rejon solecznicki – Zdzisław Palewicz, aktualny mer rejonu solecznickiego, wiceprezes AWPL-ZChR.

Rejon wileński – Waldemar Urban, wiceprezes AWPL-ZChR i Wileńskiego Oddziału Rejonowego ZPL.

Wilno – Waldemar Tomaszewski, prezes ZPL i AWPL, europoseł.

Na posiedzeniu zostały też omówione listy kandydatów w wyborach do rad samorządów. AWPL-ZChR zarejestrowała się w 12 samorządach: Wilno, Wisaginia, rejony wileński, solecznicki, trocki, szyrwincki, święciański, jezioroski, orański i ignaliński oraz Elektreny, Kłajpeda.

Ogółem wytypowanych przez koła terenowe zostało ponad 300 kandydatów. Ostatecznie po świętach Bożego Narodzenia listy kandydatów mają zostać zatwierdzone przez Radę Naczelną AWPL-ZChR. Termin rejestracji listy kandydatów mija 30 grudnia.

Poprosiliśmy Waldemara Tomaszewskiego o komentarz na temat jego kandydowania w Wilnie, jak też na temat kandydatów w innych samorządach.

W rejonie wileńskim obecna mer Maria Rekść była wytypowana przez wszystkie koła. Posiada ogromny dorobek pracy, wielki autorytet i zaufanie wyborców, jednak zrezygnowała z ubiegania się o kolejną kadencję i zaproponowała na kandydata Waldemara Urbana, wiceprezesa AWPL-ZChR i wiceprezesa Wileńskiego Oddziału Rejonowego ZPL. Waldemar Urban w latach 2011-2012 pracował jako specjalista w wydziale inwestycji Samorządu Rejonu Wileńskiego. W latach 2013-2021 był członkiem Głównej Komisji Wyborczej. Przez 8 lat pełnił funkcje referenta frakcji AWPL-ZChR w Sejmie RL. W latach 2019-2020 zajmował stanowisko kanclerza w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – powiedział prezes ZPL i AWPL.

Spore zainteresowanie wśród środowisk politycznych oraz mediów wywołała wiadomość o tym, że Tomaszewski będzie kandydował na mera Wilna. „Tylko do południa miałem rozmowy z przedstawicielami siedmiu mediów ogólnokrajowych. Argumentowałem, że to nie jest nowością, bo już kandydowałem przed 8 laty na mera. W 2011 roku prowadziłem listę w Wilnie, mieliśmy 11 mandatów. Naszym celem jest kontynuowanie prac, które są prowadzone w Wilnie przez naszych przedstawicieli. Mamy ogromny dorobek, szczególnie w oświacie, kulturze, które kuruje wicemer Edyta Tamošiūnaitė. Będzie ona prawdopodobnie prowadziła naszą listę wyborczą” – mówił lider Polaków na Litwie.

Podkreślił, że „postaramy się w Wilnie wnieść wiele nowych pomysłów i rozwiązań”.

Centrum jest zadbane i chwała tym osobom, które się do tego przyczyniły, natomiast przedmieścia, obrzeża, rejony sypialne wymagają większej uwagi i inwestycji. W tym kierunku będziemy pracowali”– zaznaczył Tomaszewski.

Mówiąc o politycznych wartościach, podkreślił, że „łączymy wszystkich ludzi dobrej woli niezależnie od narodowości”.

Oprac. Piotr Galicki, na podstawie informacji L24.lt

  1. „Naszą zasadą jest dbanie o każdego mieszkańca” – akcentował poseł Tomaszewski.
    Właśnie tak należy pojmować zobowiązania wobec obywateli i realizować mandat zaufania, uzyskiwany w wyborach.

Comments are closed.