Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin już w połowie października została przez Główną Komisję Wyborczą zarejestrowana jako uczestnik kampanii politycznej w wyborach samorządowych.

Zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej AWPL-ZChR z dnia 27 października w dniu 10 grudnia zakończył się termin typowania kandydatów w wyborach do rad samorządowych i w bezpośrednich wyborach na mera w kołach. Koła terenowe AWPL-ZChR, ZPL, Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” wytypowały w sumie ponad 300 osób na radnych i kilkanaście na merów w dziesięciu samorządach. W rejonach solecznickim i wileńskim, gdzie są największe szanse na wygraną w bezpośrednich wyborach merów, praktycznie wszystkie koła wytypowały dotychczasowych merów Zdzisława Palewicza i Marię Rekść.

12 grudnia rozpoczął się termin formowania list kandydatów i wskazanie kandydata na mera w Oddziałach. Prezydia Oddziałów AWPL-ZChR stosowne decyzje powinny podjąć w dniach 12-20 grudnia. Ostateczne potwierdzenie list kandydatów i kandydatów na mera na Radzie Naczelnej AWPL-ZChR planowane jest w dniach 21-22 grudnia.

Wybory do rad samorządów i merów odbędą się 5 marca 2023 roku.

www.awpl.lt

  1. Ponad 300 kandydatów – to ogromna siła w nadzwyczaj ważnej batalii samorządowej na Wileńszczyźnie. Życzę powodzenia na początku marca przyszłego roku.

Comments are closed.