Kolejny rok działalności „Misji Medycznej” – programu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wsparcia działań medycznych dla środowisk polonijnych i polskich za granicą, owocuje nowymi inicjatywami.

23 maja podpisana została umowa o dofinansowaniu Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie na Litwie. Podczas spotkania Dyrektor Biura Zarządu „Wspólnoty Polskiej” Tatjany Čepukoit z Dyrektor Jadwigą Ingielewicz zapoznano się z działalnością Centrum oraz omówiono dalszą współpracę.

Kolejne spotkanie odbyło się w Samorządzie Rejonu Solecznickiego. Wzięli w nim udział Zastępca Mera Beata Pietkiewicz, Dyrektor Centrum Socjalnego Rejonu Solecznickiego Krystyna Lilia Kolendo, Dyrektor Wspólnoty „Bożego Miłosierdzia” Tadeusz Romanowski oraz z ramienia Wspólnoty Polskiej Dyrektor Biura Zarządu Tatjana Čepukoit. Omówiono kwestie dalszej współpracy w ramach działań socjalnych, charytatywnych oraz medycznych. Podpisano także umowę o dofinansowanie Centrum Socjalnego Rejonu Solecznickiego oraz na przekazanie środków na zakup materiałów medycznych i lekarstw służących zadaniom realizowanym przez Wspólnotę „Bożego Miłosierdzia”.

W Hospicjum im. błogosławionego księdza Michała Sopoćki podpisano umowę na podstawie której Wspólnota Polska przekaże 250 tys PLN na utrzymanie placówki i wynagrodzenia pracowników.

Źródło: www.wspolnotapolska.org.pl