25 maja 2019 roku przy Zjednoczeniu Społecznym “Polska Macierz Szkolna” w Grodnie został powołany pierwszy na Białorusi, a siódmy na świecie Lokalny Ośrodek Metodyczny.

Po Mszy Św. w Bazylice Katedralnej św. Franciszka Ksawerego delegacja złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Polskiej Macierzy Szkolnej, sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Konsulatu RP w Grodnie, Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości z Łomży, Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Białostockiej oraz uczniów i rodziców Liceum Społecznego im. E. Orzeszkowej ruszyła do budynku, w której lekcje prowadzi Polska Macierz Szkolna.

Porozumienie o współpracy zostało zawarte pomiędzy Dariuszem Piotrem Bonisławskim – prezesem Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” i Stanisławem Sienkiewiczem – prezesem ZS ”Polska Macierz Szkolna”.

Uroczyste otwarcie Lokalnego Ośrodka Metodycznego rozpoczęła dyrektor programowy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Katarzyna Czyżycka, która przedstawiła zebranym ideę Lokalnych Ośrodków Metodycznych, ich sposób działania oraz możliwość rozwoju lokalnej społeczności nauczycielskiej.

Akt Powołania LOM został wręczony Marii Gilewskiej – nauczycielce języka polskiego, która od momentu wręczenia Aktu pełni funkcje i obowiązki doradcy metodycznego LOM w Grodnie przy “Polskiej Macierzy Szkolnej”. Nowa doradczyni metodyczna podziękowała serdecznie za możliwość pracy w LOM-ie oraz zaprezentowała program, jaki zamierza zrealizować w Grodnie. W najbliższym czasie zostanie przygotowana atrakcyjna oferta edukacyjna i naukowa, mająca na celu wsparcie nauczycieli polonijnych, a też inne przedsięwzięcia promujące polskość i dwujęzyczność.

Pięknym podsumowaniem była wspólna sesja zdjęciowa razem z nauczycielami, którzy będą rozwijać LOM i rozwijać się razem z nim!

***

Lokalny Ośrodek Metodyczny przy PMS w Grodnie jest siódmym ośrodkiem na świecie, a pierwszym w Europie Wschodniej. Niedługo dołączą kolejne

Powołanie do działalności Lokalnych Ośrodków Metodycznych w swym zamierzeniu ma pełnić długofalową rolę integracyjną oraz wspomagającą nauczycielskie środowiska polonijne – umacniać zarówno struktury oświatowe, organizacje, samodzielne placówki i ośrodki już istniejące, jak również inspirować do powstawania nowych projektów i działań edukacyjnych. Wierzymy, iż merytoryczne wsparcie proponowane w powoływanym kształcie przekładać będzie się na wzrost jakości pracy szkół polskich za granicą oraz wypracowanie sieci wsparcia metodycznego niezbędnego w pracy nauczyciela polonijnego.

Celem powołania Lokalnych Ośrodków Metodycznych jest zwiększanie samodzielności środowisk lokalnych poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców, moderatorów zmiany lub mentorów w swoich szkołach i środowiskach. Powyższy cel chcemy osiągnąć poprzez wyposażenie Doradców tychże ośrodków w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia obejmującego obszary przydatne w środowiskach szkół polskich za granicą.

W okresie wrzesień 2016 – czerwiec 2019 roku powołaliśmy sześć Lokalnych Ośrodków Metodycznych: w Chicago, w Irlandii, na Węgrzech, w Hiszpanii, w Australii, w Nowym Jorku, na Białorusi przy PMS.

Źródło: www.wspolnotapolska.org.pl

  1. „zwiększanie samodzielności środowisk lokalnych poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców, moderatorów zmiany lub mentorów w swoich szkołach i środowiskach”

    Brzmi bardzo poważnie i nawet trudno to ogarnąć, ale mam nadzieję, że po prostu będzie się poprawiała jakość szkolnictwa polskiego na Białorusi.

Comments are closed.