W dniach 14-15 października w Grodnie odbyło się VI Forum Oświatowe. Otworzył je Ambasador Konrad Pawlik. Podczas Forum omówiono sytuację, problemy i perspektywy oświaty polskiej na Białorusi oraz przeprowadzono warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

Ambasador Pawlik przypomniał, że Forum rozpoczyna się w Dniu Edukacji Narodowej, upamiętniającym powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej polskiej instytucji zajmującej się oświatą na poziomie państwowym. Z okazji Dnia Nauczyciela Ambasador złożył gratulacje pracownikom oświaty z Białorusi i Polski.

Podczas Forum, zorganizowanego przez Konsulat Generalny RP w Grodnie, omówiono stan i perspektywy nauczania języka polskiego na Białorusi oraz dyskutowano o głównych problemach. Przedstawiciele polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawili założenia systemu edukacji mniejszości narodowych w Polsce. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele białoruskiego Ministerstwa Oświaty oraz liderzy i działacze głównych organizacji polskich na Białorusi zajmujących się edukacją, jak Związek Polaków na Białorusi czy Polska Macierz Szkolna.

Według danych PMS, z różnych form nauczania języka polskiego na Białorusi korzysta ponad 12 tys. osób, z czego ponad połowa przypada na szkoły społeczne i przykościelne.

Źródło: Ambasada RP w Mińsku