„Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość…” – Julian Tuwim

W gościnnych murach Biblioteki im. Michała Hruszewskiego miało miejsce spotkanie z Historią Najnowszą zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie. To było prawdziwe spotkanie z Historią, z człowiekiem-legendą Bogusławem Bekiem, założycielem pierwszego Studenckiego Komitetu Solidarność (SKS)w Krakowie oraz pracownikiem delegatury IPN w Radomiu.

Głównym celem SKS była obrona praw człowieka w trudnych czasach, kiedy wszelako były one ograniczone przez państwo. Bezpośrednim impulsem do powołania SKS była śmierć Stanisława Pyjasa, 24-letniego studenta polonistyki UJ i kolegi pana Bogusława. 15 maja 1977, po żałobnej manifestacji nazwanej „czarnym marszem”, u stóp Wawelu studenci, niezgodni z otaczającymi ograniczeniami i przemocą, utworzyli pierwszy Studencki Komitet Solidarności. Słowo „solidarność” nie było wtedy w częstym użyciu. – Z kim solidarni? – pytano ich. – Z sobą samymi – odpowiadali. W sześciu miastach zaczęli prowadzić działalność edukacyjną, poligraficzną i obywatelską. A kiedy powstała „Solidarność”, stali się jej naturalnymi liderami.

Szczególny charakter tego spotkania podkreślili jego uczestnicy: studenci-historycy Uniwersytetu Odeskiego, studenci Instytutu Ukraińsko-Polskiego Politechniki Odeskiej oraz młodzi pasjonaci historii ze szkoły nr 121 i naszego Stowarzyszenia, uczestnicy i zwycięzcy Olimpiad Historycznych, Debat Polonijnych i wielu konkursów historycznych.

Po ciekawym opowiadaniu i obejrzeniu filmu o powstaniu i działalności SKS młodzież miała okazję zadać pytania do bezpośredniego uczestnika i świadka tych wydarzeń pana Bogusława, podzielić się swoimi refleksjami oraz podziękować za teraźniejszość.

Po spotkaniu wszyscy goście udali się do siedziby Stowarzyszenia, gdzie w miłej i przyjemnej atmosferze przy herbacie mieli możliwość dowiedzieć się więcej o działalności swoich kolegów-historyków w Polsce i na Ukrainie, a także o życiu miejscowej Polonii. Wszyscy rozstali się jak przyjaciele nastawieni na przyszłą współpracę.

Za: Polonijna Agencja Informacyjna (www.pai.media.pl). Na podstawie: relacji p. Swietłany Zajcewy-Wełykodnej – prezes Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie. Zdjęcia Irena Kozłowa.