Konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński, wicedyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA Agnieszka Tymińska oraz przedstawiciele władz miejskich i obwodowych dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. Ormiańskiej 14 w Czerniowcach, w którym w latach 1939 – 1940 mieściła się siedziba Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W uroczystościach uczestniczyli sekretarz Czerniowieckiej Rady Miejskiej Maryna Kyryliuk, zastępczyni przewodniczącego Czerniowieckiej Administracji Obwodowej Iryna Isopenko, zastępca przewodniczącego Czerniowieckiej Rady Obwodowej Mychajło Pawliuk, konsul honorowy Łotwy w Czerniowcach Illia Choć, koordynator misji obserwacyjnej OBWE na Ukrainie Oddz. w Czerniowcach Oriano Micaletti, rektor Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza prof. Roman Petryszyn, prezes Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach Władysław Strutyński, duchowieństwo, przedstawiciele mniejszości narodowych zamieszkujących Bukowinę oraz miejscowi Polacy.

Polska misja konsularna w Czerniowcach funkcjonowała w latach 1919 -1940. Konsulat RP w Czerniowcach we wrześniu 1939 r. znalazł się w centrum wydarzeń decydujących o zachowaniu ciągłości państwa polskiego – podczas gdy w jego murach zatrzymywali się ewakuujący się do Rumunii prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Edward Rydz-Śmigły, konsul Tadeusz Buynowski realizował specjalne instrukcje dotyczące dalszej ewakuacji kilkudziesięciu ton złota Banku Polskiego do Turcji. Konsulowie czerniowieckiej misji udzielali pomocy żołnierzom Wojska Polskiego i tysiącom uchodźców cywilnych z okupowanych ziem polskich.

W 1933 r. praktykę zawodową w Konsulacie RP w Czerniowcach odbywał Jan Kozielewski / Jan Karski – kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego, autor historycznych raportów nt. zagłady Żydów.

Tablica pamiątkowa powstała z inicjatywy Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA i Konsulatu Generalnego RP w Winnicy przy wsparciu Rady Miejskiej m. Czerniowce i Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza.

W 2019 r. obchodzono 100. rocznicę utworzenia polskiej misji konsularnej w Czerniowcach.

Źródło: Ambasada RP w Kijowie – www.gov.pl/web/ukraina