W Radwanowicach k. Krakowa odbył się finał IV Ogólnopolskiego Plastyczno – Literackiego Konkursu Kresowego dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz podopiecznych ośrodków dla niepełnosprawnych. Tegoroczny temat przewodni brzmiał „Opowieści kresowe – Litwa”.

Przedmiotem konkursu były prace literackie i plastyczne o tematyce:

  1. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.
  2. Wielka historia i wielcy Polacy na Kresach Rzeczpospolitej – Litwa.
  3. Zabytki i pomniki historii Polski na Litwie.

Konkurs pod Honorowym Patronatem:

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

STAROSTY KRAKOWSKIEGO

SZEFA URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE

WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

Organizatorzy:

Fundacja Kresowa „Memoria et Veritas” w Krakowie,

Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach,

Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach,

oraz  dyr. Agnieszka Mitka i Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze, której uczniowie uświetnili całość występami muzycznymi.

Nagrody ufundowały liczne instytucje, w tym IPN, oraz osoby prywatne, w tym pp. Grażyna i Bogdan Kasprowiczowie oraz Władysław Komornicki z Warszawy.

Proszę obejrzeć te pracę oraz relację z finału, który w auli Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” prowadziła Kamila Szkodlarska. 

Wspaniałą dekorację przygotowali Katarzyna Zając i pracownicy Warsztat Terapii Zajęciowej w Sosnowcu Fundacja im. Brata Alberta.

Źródło: facebook.com/Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Comments are closed.