Polacy na Białorusi obchodzą 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Grodnie, Mińsku i Brześciu, a także w mniejszych miejscowościach, w których żyją przedstawiciele mniejszości polskiej, odbywają się uroczystości.

W niedzielę w kościele pobernardyńskim w Grodnie odprawiona zostanie Msza św., a następnie odbędzie się akademia z udziałem uczniów polskiej szkoły.

Wraz z konsulem generalnym RP w Grodnie Jarosławem Książkiem aktywiści ZPB udadzą się do Smorgoni, gdzie zostanie poświęcony odrestaurowany przez miejscowych aktywistów ZPB pomnik na grobie nieznanych żołnierzy wojny z bolszewikami 1920 r.

Odbędzie się także występ chórów „Głos znad Niemna” i „Sursum Corde”. Oprawę graficzną wydarzenia zapewni przygotowana przez Towarzystwo Plastyków Polskich przy ZPB wystawa malarska pt. „Marszałkowi w hołdzie”, poświęcona Józefowi Piłsudskiemu.

W poniedziałek w Teatrze Wielkim w Mińsku z okazji Dnia Niepodległości odbędzie się przyjęcie narodowe wydane przez ambasadora RP, którego goście zostaną także zaproszeni na balet „Szopeniana”. Uroczyste przyjęcia organizują także konsulaty w Grodnie i w Brześciu.