0135-Wilno-Przemarsz-fot.L24-PaluszkiewiczWybory sejmowe na Litwie odbędą się 9 października. Do startu przygotowuje się AWPL-ZChR (Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin). Jej główne hasła w tegorocznej kampanii to: Wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka!

Lista AWPL-ZChR będzie liczyła 141 kandydatów reprezentujących organizacje polskie, mniejszości narodowych, jak również litewskie wspólnoty kraju, listę zaś poprowadzi starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė.  Ponadto 28 osób będzie kandydowało w okręgach jednomandatowych, nie tylko na Wileńszczyźnie, gdzie Polacy stanowią zdecydowaną większość mieszkańców, ale też, między innymi, w Kłajpedzie, w Kownie, na Żmudzi.

Przewodniczący AWPL-ZChR europoseł Waldemar Tomaszewski będzie aktywnie brał udział w kampanii wyborczej. Ten charyzmatyczny i doświadczony polityk, główny architekt strategii i taktyki wyborczej partii, będzie osobiście kierował centralnym sztabem wyborczym.

Szacuje się, że AWPL-ZChR może uzyskać 10 proc. głosów wyborców Litwy, co pozwoliłoby jej wprowadzić do Sejmu nawet 15 uczciwych i pryncypialnych swoich przedstawicieli. Sondażowe poparcie wyborców dla ugrupowania pozostaje stabilnie wysokie. Z sondy przeprowadzonej w dniach 1-14 lipca na zlecenie agencji ELTA wynika, że w wyborach parlamentarnych na AWPL-ZChR swój głos oddałoby 4,8 proc. mieszkańców Litwy. Jest to sondażowe poparcie dla partii, tymczasem rzeczywiste jest znacznie większe. Na przykład przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w 2014 roku sondaże wieściły poparcie na poziomie 1,1 proc., zaś Waldemar Tomaszewski otrzymał 8,4 proc. głosów w skali kraju. Zaś później w wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2014 dla AWPL prognozowano jedynie 2-procentowe poparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 8 proc. głosów, czyli czterokrotnie więcej niż zakładały prognozy. Ogromna przepaść dzieliła też sondażowe poparcie dla AWPL przed ostatnimi wyborami samorządowymi w roku 2015 od rzeczywistego poparcia wyborców.

„Mając na uwadze dziwny fakt, że obliczając wyniki partii, wszystkie sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie, wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR, oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie cieszy się popularnością na poziomie wyniku dwucyfrowego” – informuje w komunikacie Biuro Prasowe partii.

Tak szerokie poparcie jest rzeczą całkowicie naturalną. AWPL-ZChR jako jedyna z partii mających reprezentację w parlamencie nie była zamieszana w żaden skandal korupcyjny. Lider partii W. Tomaszewski w pełni zasłużenie cieszy się reputacją pryncypialnego, uczciwego i odważnego polityka. Program partii skierowany jest na wzrost poziomu dochodów zwykłych ludzi, szczególnie – rodzin wychowujących dzieci oraz emerytów. A swoją działalność opiera na wartościach chrześcijańskich.

Frakcja AWPL-ZChR w Sejmie RL w kadencji 2012 – 2016 opracowała i zarejestrowała szereg prorodzinnych i prorozwojowych projektów ustaw, między innymi:

– o wypłacaniu comiesięcznych świadczeń w wysokości 120 euro na drugie i każde kolejne dziecko,

– o podniesieniu emerytur o 30 proc. poprzez ich indeksację – przyrównanie wysokości bazowej emerytury do 0,25 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

– o wprowadzeniu podatku bankowego w celu uzyskania dodatkowych środków na realizację wymienionych wyżej projektów ustaw.

Ważne są także propozycje AWPL-ZChR dotyczące bezpłatnych leków podstawowych dla osób, które ukończyły 75 lat oraz refundowania leków osobom, które nabyły je na sumę powyżej 30 euro miesięcznie. Ponadto partia jako jedyna w Sejmie proponuje też wprowadzenie programu „Mieszkanie dla młodych”, by młodym rodzinom ułatwić uzyskanie kredytów na nabycie mieszkań. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin to jedyna na świecie partia reprezentująca Polaków poza Macierzą, która ma swoich przedstawicieli na wszystkich szczeblach władzy począwszy od samorządów, poprzez Sejm RL a na Parlamencie Europejskim kończąc.

Na podst. informacji prasowych

 1. niech polska partia zyskuje na znaczeniu, niech ma jak najlepsze wyniki, niech polskość się obroni
  kresowiacy zasługują na szacunek, ich patriotyzm jest godny nasladowania

 2. Musicie wygrać, by została zachowana polskość Wilna i Wileńszczyzny.
  Wy jesteście potomkami Niezłomnych Żołnierzy Rzeczypospolitej, to z ziemi wileńskiej wyszły najbitniejsze brygady Armii Krajowej i nasi Bohaterowie: Łupaszka, Zagończyk, Inka.

 3. Tomaszewski jest wprawnym strategiem o czym nierzadko mieliśmy okazję się przekonać. Politycy i władze w Macierzy zaczynają to dostrzegać i stąd coraz większe poparcie dla europosła.
  A dla samego AWPL, oprócz niemalże 100% poparcia Polaków, coraz więcej poparcia udzielają Litwini, którzy doceniają uczciwą, mądrą i przede wszystkim nastawioną na obywateli politykę, jaka zaserwował Tomaszewski.
  To oczywiście doprowadza do szewskiej pasji zarówno konserwatystów jak i liberałów, którzy robią co mogą aby podzielić Polaków. Wiadomo, im więcej grupek tym słabsza siła

  • „A dla samego AWPL, oprócz niemalże 100% poparcia Polaków,…”-
   ———————————
   nie ma AWPL 100% poparcia Polaków i nigdy nie miala.W Litwie Polakow 6,6%, a na Akcję Wyborczą głosowali 5,83%.Choć Polacy zawarli sojuz z Rosjanami Litwy i na AWPL glosowali jeszcze i Rosjanie,a jich razem z Bialorusinami jest jeszcze 7%. 5,83+7=12,83%.
   Na tym tle 5,83% wygląda dosc blado.

   • oczywiście że nie: jest okłamczyc z radcenką i pukstą, jest witman, teściowa tomasza, jeszcze odbiło na starość klonowskiemu. ale to plankton bez znaczenia wykorzystywany cynicznie przez lietuvisów

 4. Przez ostatnie lata odkąd prezesem partii jest Waldemar Tomaszewski polityczna siła Akcji Wyborczej bardzo wzrosła i stała się poważnym graczem na krajowej scenie politycznej, z którą wszyscy muszą się poważnie liczyć. A tym co jeszcze wyróżnia polską partię jest brak zamieszania w jakiekolwiek afery korupcyjne, podczas gdy partie litewskie mają z tym wielkie problemy i stale wybuchają jakieś sensacje. Dlatego to na Akcję Wyborczą głosuje i popiera ją coraz więcej osób, nie tylko mniejszości narodowe ale też coraz więcej samych Litwinów, rozczarowanych partiami litewskimi i doceniającymi uczciwość partii polskiej.

 5. To będzie piękna polska jesień. Zwycięska. AWPL jako jedyna nie była uwikłana w żadne skandale. Pewnie jeszcze parę kłód pod nogi lietuvisi rzucą. A i mendy typu Okińczyc i Radczenko z Widtman będą robić wszystko aby przysłużyć się swoim lietuviskom

 6. w obronie rodzin!

  Poseł Rita Tamašunienė, starosta frakcji AWPL ZChR w Sejmasie RL:
  „Konieczne jest pokazanie i udowodnienie poprzez konkretne czyny, że państwo popiera pełne rodziny. Nie wyłączamy przy tym osób samotnie wychowujących dzieci, ale pragniemy podkreślić, że Bóg powołał człowieka do szczęścia w rodzinie, że pełna rodzina jest niezwykle ważna przede wszystkim w wychowaniu dzieci.”

 7. — Naszym celem nie jest mieć jak najwięcej swoich przedstawicieli , naszym celem jest, aby móc zrealizować nasz program. Program naszej partii skierowany jest na wzrost poziomu dochodów zwykłych ludzi, szczególnie rodzin wychowujących dzieci oraz emerytów — powiedział lider AWPL ZChR Waldemar Tomaszewski.

 8. Lietuvisi szleją i dyskryminują, ale POLACY WILEŃSZCZYZNY wytrwale bronią swojej polskości. Jesteśmy z wami!

 9. Mocna rodzina oparta na chrześcijańskich wartościach jest podstawą przetrwania społeczności, szczególnie w Europie, która przecież wyrosła na greckiej kulturze, rzymskim prawie i chrześcijańskich wartościach właśnie. Widzimy do czego prowadzi życie pozbawione tego fundamentu, gdy zlaicyzowana Europa Zachodnia załamuje się pod naporem ekspansji muzułmańskiej. Stąd konieczność swoistego odrodzenia duchowego. Ten kierunek na Litwie wytycza AWPL ZChR, konsekwentnie promując zdrową tradycyjną rodzinę, cywilizację życia (według wytycznych św. Jana Pawła II), oparcie na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich, które służą każdemu człowiekowi.

 10. AWPL zawsze trafiała w dziesiątkę. Postawienie szefa partii na czele sztabu wyborczego to świetna decyzja, bo Tomaszewski to doświadczony polityk, który wiele razy wykazał się zdolnością przewidywania i znakomicie prowadzi organizację. Potrafi patrzeć do przodu i unikać zasadzek, które szykują przeciwnicy. Mam pewność, że AWPL zdobędzie wielkie zaufanie wyborców i wzmocni swoją frakcję w Sejmie.

Comments are closed.