Szpital Miejski w Mościskach otrzymał sprzęt medyczny w ramach programu „Polska Pomoc”. Uroczystość odbyła się 30 listopada z udziałem Konsula Generalnego RP we Lwowie Elizy Dzwonkiewicz.

– Wsparcie procesu decentralizacji i reformy ochrony zdrowia to jedne z najważniejszych priorytetów programu „Polska Pomoc” w tym roku. Ujął nas w Mościskach poziom współpracy władz hromady z mniejszością polską, w jakim stopniu zbiegają się tu wspólne interesy i perspektywa wspólnej przyszłości. Spodziewamy się, że sprzęt będzie służył rozwojowi hromady i pomyślności jej mieszkańców – oświadczyła Eliza Dzwonkiewicz.

Źródło: Ambasada RP w Kijowie