Przyszłość Europy była tematem spotkania liderów europejskiej prawicy w Warszawie. Inicjatorem rozmów był Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Na jego zaproszenie do Warszawy przyjechało kilkunastu liderów partii prawicowych i konserwatywnych z całej Europy.

W spotkaniu wzięli udział m.in. premier Węgier Viktor Orban, premier Polski Mateusz Morawiecki, przewodnicząca francuskiego Frontu Narodowego/Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, lider hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie –Związku Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, który wygłosił przemówienie w ramach panelu pierwszego, jak również zabrał głos w drugim bloku rozmów, a także zgłosił propozycję, by uzupełnić tekst przyjętej na zakończenie obrad deklaracji o element odnoszący się do potrzeby przeciwdziałania dążeniom KE do usunięcia z dyskursu publicznego nazwy „Boże Narodzenie”. Propozycja W. Tomaszewskiego została przez liderów partii zaakceptowana, zaś deklaracja końcowa odpowiednio uzupełniona.

Już w lipcu tego roku przedstawiciele 16 partii prawicowych z 15 państw unijnych podpisali deklarację o współpracy, zaś podczas szczytu w Warszawie spotkali się po raz pierwszy na żywo. Liderzy europejskiej prawicy dyskutowali m.in. o współpracy i przyszłości Unii Europejskiej, w tym o reformach instytucjonalnych.

Rozpoczynając obrady, prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział: – „Konferencja, mam nadzieję, będzie znaczącą częścią przedsięwzięcia bardzo ważnego dla europejskiej prawicy, ale także bardzo ważnego dla Unii Europejskiej, dla Europy”. Jak podkreślił, celem spotkania miało być zacieśnienie współpracy, koordynacji i budowania perspektywy jedności dwóch prawicowych grup w Parlamencie Europejskim oraz sprzeciwienie się dalszej federalizacji Unii Europejskiej

***

Uczestniczący w „The Warsaw Summit” prezes AWPL-ZChR europoseł Waldemar Tomaszewski tak podsumował warszawski szczyt:

„Zarówno podczas oficjalnej kolacji wydanej w piątek przez premiera Mateusza Morawieckiego, jak również na sobotnich obradach, którym przewodniczył prezes PiS Jarosław Kaczyński, panowała konstruktywna i życzliwa atmosfera, ze strony wszystkich odczuwalna była chęć, by szukać tego, co łączy, a nie dopatrywać się różnic, które w sposób naturalny istnieją między partiami rożnych krajów. Odczuwała się również potrzeba jednoczenia sił patriotycznych, chrześcijańskich, która została potwierdzona jednomyślnym głosowaniem za wspólnym komunikatem końcowym szczytu.

Wszyscy liderzy zgodnie uznali potrzebę podobnych spotkań i integrowania sił politycznych, które chcą Europy mocno opartej na tradycji, wartościach chrześcijańskich, wartości tradycyjnej rodziny. Widoczne było również zrozumienie dla potrzeby przeciwdziałania siłom lewicowo-liberalnym, które chcą prowadzić kontynent na przekór głównej idei Europy – związku państw, nie zaś mistycznej federacji.

Właśnie ojcowie założyciele Wspólnoty Europejskiej Robert Schumann, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi i inni nie tylko budowali Europę Ojczyzn, ale już wówczas, przed kilkoma dekadami Robert Schumann powiedział, że „albo Europa będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale”.

***

Kolejne spotkanie liderów partii patriotycznych i chrześcijańskich w Europie planowane jest w Madrycie w lutym 2022 r. Ma tam być ogłoszona deklaracja o przyszłości Europy środowisk patriotycznych, chrześcijańskich i tych którzy, chcą budować Europę Ojczyzn.

Szczyt warszawski miał szeroki rozgłos nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, natomiast już po trzech dniach, czyli 7 grudnia, nastąpiła pozytywna reakcja na wspólną deklarację: Komisja Europejska ogłosiła, że wycofuje się z propozycji wyrzucenia nazwy „Boże Narodzenie” z wykazu świąt oficjalnych w UE.

***

Wspólny komunikat liderów europejskich partii konserwatywnych po spotkaniu „The Warsaw Summit”:

  1. Doszło do tego że w obronie wielowiekowego chrześcijańskiego święta – Bożego Narodzenia – najpierw stają politycy a konkretnie pan Tomaszewski, a dopiero potem głos zabiera głowa państwa kościelnego papież Franciszek…

  2. Nic o nas bez nas, chcemy kształtować nie tylko lokalną rzeczywistość, ale też przyszłość naszej większej ojczyzny Europy.

  3. Wśród liderów partii centroprawicowych z państw Unii Europejskiej jest prezes AWPL-ZChR europoseł Waldemar Tomaszewski. To dowód mocnej pozycji Polaków z Wileńszczyzny w strukturach europejskich formacji tradycyjnych, konserwatywnych, prawicowych. Przedstawiciel Wilnian brał udział w warszawskiej debacie, gdzie dyskutowano nad przyszłością Europy.

Comments are closed.