Węgierski premier Viktor Orban w przesłanym liście podziękował przewodniczącemu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Waldemarowi Tomaszewskiemu za wsparcie okazane Węgrom podczas debaty w Europarlamencie.

Na ubiegłotygodniowej, lipcowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się skandaliczna debata na temat węgierskiej ustawy dotyczącej ochrony osób do 18. roku życia przed pornografią oraz promocją LGBTQ. Według wiceszefowej Komisji Europejskiej Very Jourovej, przepisy te rzekomo naruszają prawo UE. Zdaniem europosłów z frakcji EKR, doszło do próby ingerencji „lewicowo-liberalnej większości w PE” w węgierską Konstytucję. Debata dotyczyła też praworządności w Polsce.

W obronie Polski i Węgier zdecydowanie stanął prezes Związku Polaków na Litwie i AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski, który w specjalnym stanowisku wysłanym do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego napisał między innymi:

To kolejna skandaliczna debata w Europalamencie i nieusadaniony atak na Polskę i Węgry za to tylko, że zgodnie z wolą większości swojego społeczeństwa wprowadzają ustawy chroniące dzieci przed deprawacją i pedofilią, chronią tradycyjną rodzinę i małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny. To Polska i Węgry stoją na straży prawdziwych wartości europejskich wyrosłych z korzeni chrześcijańskich naszego kontynentu”.

W odpowiedzi na wystąpienie Waldemara Tomaszewskiego, premier Viktor Orban wysłał podziękowanie, którego treść zamieszczamy poniżej:

Szanowny Panie Przewodniczący,

Parlament Europejski chętnie przewodzi międzynarodowym atakom przeciwko Węgrom. W ubiegłym tygodniu przyjął rezolucję potępiającą nową węgierską ustawę o ochronie nieletnich. Okrutna międzynarodowa kampania związana z nową ustawą mówi sama za siebie.

Dziękuję za wsparcie okazane przez Pana partię podczas debaty.

Fidesz nie podda się pomimo przytłaczającej międzynarodowej kampanii. Będziemy bronić rodziny, praw rodziców, ochrony dzieci i ich przyszłości.

Życzę Panu dużo zdrowia i sukcesów w wypełnianiu Pana odpowiedzialnych obowiązków.

Z wyrazami szacunku,

ORBAN Viktor”

Parlament węgierski przyjął 15 czerwca ustawę, w której zapisano, że szkolne zajęcia podejmujące kwestie seksualności nie mogą propagować zmiany płci ani homoseksualizmu. Takie zajęcia poza pedagogami szkolnymi będą mogły prowadzić tylko osoby i organizacje występujące w oficjalnym, aktualizowanym rejestrze. Ponadto państwo ma chronić prawo dziecka do zachowania tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia. W ustawie zakazano też udostępniania osobom poniżej 18. roku życia treści pornograficznych, a także popularyzujących zmianę płci zapisanej w chwili urodzenia. Lewackie środowiska wykorzystały debatę do zaatakowania po raz kolejny węgierskiego i polskiego rządu.

za:ngopole.pl

  1. Brawo! Dziękuje Węgrom za dobrą politykę względem rodzin! i dla pana prezesa Waldemara Tomaszewskiego za odwagę i trzymanie się Chrześcijańskich wartości!

  2. Tomaszewski jest jednym z sygnatariuszy popierających Europę Ojczyzn opartą na tradycyjnych wartościach, które są podstawą tożsamości europejskiej. Deklarację o współpracy “Przyszłość Europy” podpisali: Kaczyński, Orban, Tomaszewski, Salvini, Le Pen, Abascal, Meloni.

  3. Waldemar Tomaszewski zawsze bronił i broni wartości, tradycyjnej rodziny, małżeństwa. Broni Polskę i Węgry przed niesłusznymi lewackimi i marksistowskimi atakami. Taki polityk to Prawdziwy lider, którego jak widać cenią premierzy Orban i Kaczyński, który też przysyłał podziękowania dla W. Tomaszewskiego.

Comments are closed.