Trwa rekrutacja na XVII konferencję „Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą” dla nauczycieli i edukatorów z całego świata. Zgłoszenia są przyjmowane do 28 kwietnia 2023 roku.

Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej organizuje w ramach Programu Polonijnego konferencję dla nauczycieli pracujących poza granicami kraju. Podczas konferencji, która odbędzie się w dniach 3–11 lipca 2023 roku, uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi działaniami, materiałami edukacyjnymi i osiągnięciami naukowymi IPN. Zasadnicza część konferencji zaplanowana jest w tym roku na Śląsku, gdzie uczestnicy będą mogli poznać także najnowszą historię z perspektywy oddziałów IPN i delegatur w województwie.

Rekrutacja odbywa się do 28 kwietnia 2023 roku. Należy się zarejestrować i wypełnić formularz dostępny pod linkiem: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/form/dodaj291,XVII-Polonijne-spotkania-z-historia-najnowsza.html

Ważne, aby do formularza dodać krótki opis swojej działalności edukacyjnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a organizator pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz część kosztów dojazdu w stawkach maksymalnych do: 400 euro dla podróży kontynentalnych; 1200 euro dla podróży międzykontynentalnych.

***

Celem konferencji jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju. Podczas konferencji uczestnicy nie tylko wysłuchają wykładów, ale także wezmą udział w warsztatach. Tematyka wykładów skoncentrowana jest wokół historii Polski w latach 1918–1989, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego, represji niemieckich i sowieckich wobec obywateli polskich.

Obejmuje ona także tematy związane z podziemiem niepodległościowym po roku 1944 i walką Kościoła z systemem komunistycznym oraz cenzurą w PRL. Zajęciom teoretycznym towarzyszą warsztaty dotyczące najnowszych metod nauczania oraz pracy z materiałami edukacyjnymi IPN.

Każda konferencja to nowy temat i nowe wyzwania. Elementem programu konferencji są wizyty studyjne w placówkach muzealnych oraz miejscach związanych z historią i kulturą Polski.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej