Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Krakowie prowadzi działania na rzecz odnowy Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. W sumie od 1996 do 2019 roku wyremontowano ponad 500 grobów.

Prace renowacyjne rozpoczęto w  1996 roku. Zaczęło się od uporządkowania, czyszczenia z samosiejek – drzew i krzewów, wywożenia nagromadzonych od 1939 roku śmieci i nieczystości na poszczególnych kwaterach.  Od roku 1999 trwają renowacje grobów zasłużonych  Polaków. Inicjatorem całej akcji był śp. mgr inż. arch. Andrzej Chlipalski. Natomiast pierwszym koordynatorem remontów na Cmentarzu Łyczakowskim był śp. Jerzy Żuk. Po jego śmierci pałeczkę przejęli Stanisław Czerny (weteran AK Lwów, uczestnik Akcji Burza we Lwowie) i inż. Ryszard Deford, a koordynatorem finansowym był śp. Adam Gyurkovich. Obecnie do powyższej akcji dołączył mgr  historii Kasper Bednarek.

W sumie od roku 1996 do 2019 wyremontowano 546 grobów. Największe osiągnięcia to:

kapitalny remont pomnika Pomnik Chwały (upamiętnienia dotyczącego powstańców listopadowych) i 10 grobów na ich kwaterze, kapitalny remont nagrobka Marii Konopnickiej, remont grobu Franciszka Smolki, remont nagrobku Jurka Bitschana (w miejscu jego śmierci), remont Kaplicy Mikulskich- Molędzińskich, remont Kaplicy Gnoińskich, remont Kaplicy Neumannów (tam spoczywa pierwszy Prezydent Miasta Lwowa wybrany  za czasów II RP), remont Kaplicy Gołąbków, remont grobu Oswalda Balzera.

Głównym źródłem finansowania  są środki własne, dotacje Zarządu Głównego oraz indywidualne wpłaty darczyńców – miłośników Kresów. Stąd serdeczny apel, by wesprzeć te szlachetne działania.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/renowacjalyczakowski/