MPL_2901Ideą projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, działającego w latach 1944 – 1963 na obszarze przedwojennych granic RP, a także popularyzacja wiedzy na ten temat.

W niedzielę 28 lutego odbyła się IV edycja Biegu, w Wilnie zaś odbywał się po raz drugi. W roku 2015 Wilno było pierwszym zagranicznym miastem, które przystąpiło do tej szlachetnej inicjatywy, wystartowało wówczas 50 osób z Litwy, Polski i Niemiec. W tym roku na starcie stawiło się już ponad 200 uczestników.

Przed biegiem głos zabrała zastępca Ambasadora RP w Wilnie, która przybliżyła zebranym historię Dnia Żołnierzy Wyklętych, obchodzonego 1 marca, który od 2011 roku jest w Polsce świętem państwowym.

Bieg odbył się na dwóch dystansach, 1963 m oraz 5 km. Dystans 1963 m symbolizuje rok śmierci w walce z komunistami ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka ps. Lalek.

Tegoroczna edycja Biegu „Tropem Wilczym” miała miejsce w ponad 160 miastach w Polsce i poza jej granicami. Oprócz Wilna, impreza odbyła się m.in. w Grodnie i Lidzie na Białorusi oraz w Żytomierzu na Ukrainie.

  1. Inicjatywa godna polecenia, ja biegłem już trzeci raz, tym razem w Warszawie. Pozdrawiam wszystkich biegaczy, że w ten sposób uczcili bohaterskich Żołnierzy Wyklętych, którzy złożyli ofiarę życia za wolną Ojczyznę.

Comments are closed.