Jutro w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się XVII Zjazd Związku Polaków na Litwie, którego głównym celem będzie wybór Prezesa i Rady tej sztandarowej polskiej organizacji na kolejną trzyletnią kadencję.

Podczas sobotnich obrad ponad 400 delegatów ze wszystkich oddziałów ZPL wybiorą także Komisję Rewizyjną oraz Komisję Statutową. Zjazd otworzy prezes Związku Polaków na Litwie europoseł Waldemar Tomaszewski, który przedstawi również sprawozdanie z działalności Związku w mijającej kadencji.

Ostatnie lata działalności ZPL przypadły na niełatwy czas, w którym siły nieprzychylne polskości na Wileńszczyźnie dopuszczały się skandalicznych ataków na polskie organizacje i polską społeczność skupioną wokół ZPL. Pomimo to, Związek Polaków na Litwie wzmocnił swoje szeregi i strukturę organizacyjną, broniąc jednocześnie polskich wartości, polskiego szkolnictwa i pielęgnując tradycje swoich przodków. Do ZPL wstąpiło aż 752 nowych członków, niestety zmarło 207, a zatem Związek powiększył się o 545 osób. Trudności zostały pokonane siłą aktywności i jedności Polaków.

Na szczególną uwagę mijającej kadencji władz zasługuje wyjątkowy i wielki sukces Związku Polaków na Litwie w międzynarodowej działalności polonijnej, będący przykładem wielkiego autorytetu, jakim wśród Rodaków rozsianych po świecie cieszy się ZPL i dowodem skuteczności organizacyjnej. Podczas ostatniego zjazdu Rady Polonii Świata, który odbył się w Wilnie, prezesem tej prestiżowej organizacji został wiceprezes ZPL Jarosław Narkiewicz. Ponadto na polonijnej niwie Europy prezesem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych został Edward Trusewicz, również wiceprezes ZPL. W ten oto sposób przedstawiciele Związku Polaków na Litwie przewodniczą dwóm najważniejszym organizacjom polonijnym.

W ostatnich trzech latach ZPL wzmocnił swoją szeroką działalność społeczno-kulturalną, którą Związek prowadzi od początków swego powstania. Zorganizowane zostały liczne, wielotysięczne imprezy, w tym sztandarowe festyny kultury polskiej przeprowadzane we wszystkich dwunastu oddziałach. To między innymi słynne „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie, Festyn „Pieśń znad Solczy ” w Solecznikach, „Dźwięcz Polska Pieśni!” w rejonie trockim, „Śpiewaj z nami” w rejonie szyrwinckim. Natomiast uroczystością symboliczą jest wspaniała majowa Parada Polskości w Wilnie, która gromadzi ponad 10 tysięcy uczestników. W ostatnich trzech latach Parada Polskości była organizowana przez ZPL co roku. Związek jest też inicjatorem wielu wydarzeń sportowych, społecznych, w tym odbywającego się latem trzytysięcznego rodzinnego zlotu turystycznego w podwileńskich Bieliszkach. Dbając o pamięć historyczną i uczczenie naszych bohaterów, ZPL organizuje też między innymi imprezy patriotyczno-historyczne w Zułowie, obchody operacji „Ostra Brama” na wileńskiej Rossie i w Krawczunach, Apel Pamięci w Ponarach i wiele innych.

Związek Polaków na Litwie jest największą polską organizacją społeczną, skupia ok. 10 tysięcy członków zrzeszonych w 14 oddziałach i 228 kołach terenowych ZPL. Jak podkreśla jej prezes Waldemar Tomaszewski: „Polacy na Litwie stanowią nadzwyczaj zjednoczoną społeczność, a członkowie ZPL to wielcy duchem ludzie, prawdziwi patrioci, to aktywna siła i ostoja polskości na Litwie.”

  1. ZPL to nie tylko największa i sztandarowa organizacja, to również idea łączenia Polaków pod hasłem „Bóg – Honor – Ojczyzna”!

  2. Wielka dynamika działań Związku w mijającej kadencji i sukcesy ZPL wśród polonijnych organizacji na świecie, to w dużej mierze zasługa prezesa W. Tomaszewskiego, który wie jak zbudować siłę i znaczenie ZPL dla wzmacniania polskości.

  3. W pełni zasłużenie Związek Polaków na Litwie cieszy się uznaniem i autorytetem wśród Rodaków rozsianych po świecie. Przedstawiciele ZPL piastują obecnie kierownicze funkcje w organizacjach polonijnych światowych i europejskich, uzyskane w wyniku wyborów głosami Rodaków z całej Europy i świata. To dowód docenienia osiągnięć Polaków z Litwy, mandat zaufania i jednocześnie wielka odpowiedzialność złożona w ręce Wilniuków.

Comments are closed.