Część Polaków mieszkających poza granicami w ogóle nie jest Polonią. Takim przykładem są Polacy mieszkający na Litwie. Oni nigdy z Polski nie wyjechali, ale poprzez zmiany granic, to Polska po prostu wyjechała stąd. Zawsze żyliśmy u siebie – powiedział Waldemar Tomaszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, w poniedziałkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

Waldemar Tomaszewski wskazał, że Polacy mieszkający na Litwie borykają się z problemem nauczania dzieci w polskich szkołach w tym kraju. Jednak -jak zaznaczył – Polacy zamieszkujące te tereny odnoszą również wiele sukcesów.

Jesteśmy dobrze zorganizowani. Mamy swoje organizacje. Taką sztandarową, najważniejszą jest Związek Polaków na Litwie. (…) Mamy swoich przedstawicieli w samorządach i w parlamencie. Mamy zespoły artystyczne i polskie szkolnictwo, które jest dla nas bardzo ważne, jest poddawane różnym atakom. Nawet w sytuacji tragicznej wojny na Ukrainie są podejmowane próby, aby ograniczać zasięgi polskich szkół na Litwie – wskazał gość audycji.

Europoseł zaznaczył, że Polacy na Litwie są solidarni i zjednoczeni, bo walczą o swoją tożsamość narodową.

Walczymy o swoją tożsamość, bo jesteśmy Polakami i chcemy takimi pozostać. (…) Niestety dzisiaj mamy problemy z utrzymaniem polskości. (…) Właśnie poprzez polskie szkolnictwo można zachować tę tożsamość. Polskie szkoły to nie tylko wyskoki poziom nauczania, ale również pielęgnowanie polskiej kultury. W każdej szkole mamy zespół artystyczny, folklorystyczny. (…) Polska szkoła to też pielęgnowanie ojczystego języka, bo prawie wszystkie przedmioty są nauczane w języku polskim. Polska szkoła to jest wielka wartość sama w sobie, bo to jest wspólnota, która łączy – powiedział Waldemar Tomaszewski.

Ważną kwestią, o której wspomniał rozmówca Radia Maryja, jest nauczanie religii w szkołach. Jak zauważył, polskie dzieci osiągają 100 proc. frekwencji w uczęszczaniu na lekcje religii.

W każdej polskiej szkole sto procent dzieci i młodzieży uczęszcza na lekcje religii, chociaż ustawowo można wybierać etykę. […] U nas jest ten dobry przykład, że rozumiemy, co jest najważniejsze dla przyszłości dzieci – akcentował lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

Poseł do Parlamentu Europejskiego podkreślił, że polskie szkoły, które są również finansowane przez państwo polskie, są zagrożone zamknięciem.

To jest oczywisty skandal. Nie można zamykać polskich szkół wbrew woli środowiska, które mają tak zacnych patronów i są wyremontowane oraz budowane wspólnym wysiłkiem państwa polskiego, które mają bardzo dobre wyniki nauczania. Obok są szkoły z państwowym językiem nauczania. Robi się wszystko, żeby Polski już nie było i aby przyciągnąć nasze dzieci do niepolskich szkół. Na to nie ma i nie będzie zgody – powiedział Waldemar Tomaszewski.

Źródło: Radio Maryja (www.radiomaryja.pl)

Całą rozmowę z Waldemarem Tomaszewskim w „Aktualnościach dnia” można wysłuchać:

 

 1. Pan Tomaszewski wykonuje dobrą pracę dla polskości zarówno tej kresowej, wileńskiej, jak również w sprawach dotyczących Macierzy.
  W PE w Strasburgu kolejny raz stanowczo stanął w obronie Polski podczas debaty na temat tzw. praworządności.
  Tomaszewski na forum unijnym powiedział m.in.:
  „Trwa nieustanna nagonka instytucji europejskich, w tym Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego na Polskę, którą oskarża się o rzekome naruszanie zasad państwa prawa w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości. Zabrania się suwerennemu państwu przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości zgodnie z ustawą przyjętą przez polski parlament. To niedorzeczne i niedopuszczalne działania instytucji unijnych, które naruszają w ten sposób suwerenność Polski. Ponadto ingerowanie przez Komisję i Parlament w ustrój sądownictwa w Polsce wykracza poza kompetencje tych organów, które przypisują sobie poza traktatowe uprawnienia, ponieważ wymiar sprawiedliwości w państwach członkowskich nie należy do wyłącznych kompetencji Unii. Działania przeciw Polsce wprost łamią art. 5 TUE, który stanowi, że granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności. Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do państw członkowskich. Z tego powodu atak instytucji unijnych na Polskę jest bezpodstawny i ma charakter polityczny. Polska jest atakowana dlatego, że nie podziela unijnej, lewicowo – liberalnej ideologii oraz opowiada się za Europą Ojczyzn a nie superpaństwem unijnym, do czego ma prawo i czego życzy sobie większość polskich obywateli. Unijnym politykom przydałaby się lekcja z demokracji”.

 2. Te słowa oddają cały sens bycia Kresowiakami: Walczymy o swoją tożsamość, bo jesteśmy Polakami i chcemy takimi pozostać!

 3. Bardzo aktywna postawa komitetów obrony szkół, ogromne i wszechstronne wsparcie Związku Polaków na Litwie oraz Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, wsparcie od Polaków z Macierzy (wiece pod ambasadą litewską w Warszawie) i całego Świata (organizacje polonijne) dało pierwszy wymierny sukces na żmudnej drodze walki o polskość. W jedności jest siła Wilniuków!

  Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny zastosował środek zapobiegawczy i zawiesił działanie uchwały Rady Samorządu Rejonu Trockiego w sprawie reorganizacji dwóch zagrożonych szkół polskich w rejonie trockim. Do czasu sądowego rozstrzygnięcia szkoły będą pracowały w dotychczasowym kształcie.

 4. Takie wywiady to bardzo ważna sprawa, bo Radio Maryja to rozgłośnia ogólnopolska. Dzięki temu Polacy mogą usłyszeć prawdę o Polakach na Wileńszczyźnie, która niestety nieczęsto jest podawana w mediach tzw. „głównego nurtu”.

 5. Ważna i mocna deklaracja lidera wileńskich Rodaków: Jesteśmy Polakami i chcemy takimi pozostać!

Comments are closed.