W tym roku przypada 77. rocznica Zbrodni Katyńskiej i 7. rocznica katastrofy w Smoleńsku. Polacy na całym świecie, w tym na Litwie, modlili za ofiary obu tragedii.

W wileńskim kościele Św. Rafała w Wilnie odprawiona została Msza św. za ofiary obu tych wielkich polskich tragedii. Mszę św. celebrował proboszcz wileńskiej parafii pw. św. Rafała ks. Mirosław Grabowski.

Za ofiary obu tragedii w historii Narodu Polskiego modlili się: mieszkańcy Wileńszczyzny, polscy kombatanci i harcerze na Litwie, ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński, kierownik wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), europoseł Waldemar Tomaszewski, poseł z ramienia AWPL-ZChR Czesław Olszewski, Maria Rekść i Zdzisław Palewicz, merowie rejonów wileńskiego i solecznickiego, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, sekretarz Klubu Weteranów AK Okręgu Wileńskiego Edmund Szot, prezes Forum Rodziców Szkół Polskich Renata Cytacka.

  1. Wilno i Wileńszczyzna – tutaj dzięki mężnym ludziom zachowała się ta prawdziwa Polska, jakby żywcem przeniesiona z międzywojnia: patriotyczna, tradycyjna, katolicka, mądra i odważna.

  2. Po 70 latach tragedie Katynia (1940) i Smoleńska (2010) splotły się w dramatycznym uścisku jako dwie wielkie krwawe polskie traumy.

  3. Polacy na Kresach pamiętają o ofiarach katastrofy Smoleńskiej. Czy ich następcy i kontynuatorzy pamiętają o Kresowiakach???

Comments are closed.