W dniach 15-18 września w Wilnie odbędą się obrady Rady Polonii Świata – organizacji łączącej Polaków świata z 44 krajów, sześciu kontynentów. W tym roku rolę gospodarza światowego, reprezentatywnego forum Polonii i Polaków za granicą pełni Związek Polaków na Litwie. Zjazd zostanie zainaugurowany Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. Po wspólnej modlitwie odbędzie się uroczyste otwarcie Zjazdu w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

W Forum na żywo weźmie udział około 100 delegatów z 29 krajów. Delegaci z następnych kilkunastu krajów wezmą udział w Zjeździe poprzez połączenie zdalne. Po oficjalnej części otwarcia delegaci i goście Zjazdu spotkają się na uroczystej kolacji powitalnej wydanej przez europosła, prezesa Związku Polaków na Litwie Waldemara Tomaszewskiego.

Ogólnoświatowa organizacja, łącząca polskie organizacje z około 40 krajów na wszystkich kontynentach, powstała na mocy porozumienia w celu reprezentowania wspólnych interesów Polonii i Polaków za granicą. Obecnie przewodniczącą Rady Polonii Świata jest Teresa Berezowska z Kanady, wiceprzewodniczącymi – Helena Miziniak z Wielkiej Brytanii i Waldemar Tomaszewski. Zjazdy RPŚ odbywają się co 5 lat. To, że tego roku takie forum odbywa się w Wilnie, jest wymownym świadectwem pozycji, jaką zajmuje Związek Polaków na Litwie wśród Rodaków rozsianych po świecie.

Obrady Zjazdu rozpoczną się w sobotę, 17 września. W piątek, 16 września, poprzedzi je Forum dyskusyjne, na którym zostaną przedstawione i omówione różnorodne tematy, tj.: młodzież i harcerstwo, duszpasterstwo i tradycje chrześcijańskie, oświata i nauka, sport i turystyka, kultura i folklor, patriotyzm i polskie lobby.

Na uczestników Zjazdu czeka bogaty program kulturalny. Będzie miało miejsce oddanie hołdu i złożenie wieńców w Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie oraz w Ponarach. W sobotę, w Domu Kultury Polskiej odbędzie się koncert polskich zespołów, a w niedzielę uczestnicy Zjazdu wezmą udział w Dożynkach w Solecznikach. Będą też mieli możność zwiedzania Wilna i okolic.

Zjazd swoją obecnością zaszczycili goście honorowi, wśród których jest przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Andrzej Dera, wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, senatorowie Maria Koc i Wojciech Ziemniak, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał Ujazdowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski i in.

Comments are closed.