Szanowni Państwo

zbliża się jedno z najstarszych i najważniejszych Świąt Chrześcijańskich, do którego przygotowujemy się cały rok. Zmartwychwstanie Pańskie jest bowiem fundamentem i istotą wiary chrześcijańskiej. Jest to okres pełen radosnych motywów, podczas którego pozdrawiamy się nawzajem słowami: „Chrystus zmartwychwstał!”, doświadczamy wytchnienia i dzielimy się radością wspólnego bycia.

Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, który Uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski został patronem 2021 roku, w książce „Miłość na co dzień” napisał: „Chrystus po Zmartwychwstaniu zapłacił ludziom detaliczną dobrocią, serdecznością, bliskością i radością za zniewagi doznane przed śmiercią. Jakże On jest wielkoduszny i wspaniałomyślny! (…) Taka jest właśnie miłość, taka jest prawdziwa przyjaźń! Z lekcji danej nam przez Chrystusa Zmartwychwstałego możemy się nauczyć stylu postępowania z naszym otoczeniem.”

Przyłączając się do tych pięknych słów pragnę życzyć Państwu, aby te Święta przyniosły nadzieję, umocnienie, wiarę i miłość. Napełniły Nas wszystkich pokojem, dały siłę w pokonywaniu trudności i pozwoliły z ufnością patrzeć w lepsze jutro.

Z szacunkiem i życzliwością

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Dariusz Piotr Bonisławski

Źródło: wspolnotapolska.org.pl