W związku z uroczystościami Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, jak co roku – by zapalić pamiątkowe znicze, na cmentarze udali się przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego, gmin, instytucji kulturalnych i oświatowych.

Jak co roku, przed dniem Wszystkimi Świętych i Zaduszkami odwiedzono, uporządkowano groby zasłużonych, wybitnych osobistości i działaczy życia publicznego, żołnierzy i cywilów, którzy zginęli w czasie wojny, a także opuszczone i nieodwiedzane groby, zapalono znicze i odmówiono modlitwy ku czci pamięci zmarłych.

Serdecznie dziękujemy starostwom rejonu wileńskiego oraz lokalnym społecznościom, które co roku dbają o sprzątanie opuszczonych cmentarzy.

Odwiedzono groby św. p. Gabriela Jana Mincewicza i Stefana Świetlikowskiego

31 października wicemerowie Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko i Lucjana Binkiewicz odwiedziły, zapaliły pamiątkowe znicze i oddały modlitewny hołd nad grobami swoich byłych kolegów: wieloletniego wicemera Samorządu Rejonu Wileńskiego Gabriela Jana Mincewicza (1938- 2016) oraz wieloletniego dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Stefana Świetlikowskiego (1939-2021).

T. Dziemieszko i L. Binkiewicz odwiedziły grób Gabriela Jana Mincewicza, wybitnego działacza i animatora kultury polskiej na Litwie, poety i kompozytora, byłego przewodniczącego Związku Polaków na Litwie, posła na Sejm i wieloletniego wicemera Samorządu Rejonu Wileńskiego, który został pochowany na wzgórzu artystów na cmentarzu na Antokolu, zapaliły świece i odmówiły modlitwę.

Wicemerowie odwiedziły także grób prawnika i byłego dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Stefana Świetlikowskiego na cmentarzu w Rokanciszkach. W miejscu wiecznego spoczynku wieloletniego kolegi zapalono świece i odmówiono modlitwę.

Zapalono znicze na cmentarzach w Mejszagole i Podbrzeziu

Pracownicy Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Samorządu Rejonu Wileńskiego wraz z pracownikami lokalnych gmin odwiedzili cmentarze w Mejszagole i Podbrzeziu.

Przedstawiciele Samorządu wraz z pracownikami gminy Mejszagoła odwiedzili groby żołnierzy, poległych w czasie I wojny światowej oraz patriarchy Wileńszczyzny, św. p. prałata Józefa Obrembskiego (1906-2011).

Razem z pracownikami gminy Podbrzezie odmówiono modlitwę i zapalono znicze dla zesłańców wojennych i polskich żołnierzy, którzy zginęli w walce z bolszewikami w latach 1919-1921. Wspólną modlitwą zostały również uczczone groby cywilów ze wsi Glinciszki, którzy zginęli w 1944 roku.

Odwiedzono groby we wsiach Miedniki, Piktokańce i Bogusze

31 października doradcy mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Alina Tunkiewicz i Alina Bernatowicz odwiedziły memoriał ofiar mordu w Miednikach oraz cmentarz żołnierzy Armii Krajowej we wsiach Piktokańce i Bogusze.

A. Bernatowicz i A. Tunkiewicz wraz z przedstawicielką gminy Miedniki odwiedziły memoriał ofiar mordu w Miednikach. Znicze zapalono także na grobach żołnierzy Armii Krajowej oraz radnych Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Na cmentarzu wiejskim w Boguszach pracownicy Samorządu i przedstawiciele gminy odwiedzili w 2004 roku postawiony pomnik ku czci żołnierzy Armii Krajowej oraz pomnik poświęcony katastrofie smoleńskiej. Zgromadzeni odwiedzili pomnik we wsi Bogusze, gdzie na miejscu wiecznego spoczynku jest kapsuła, w której znajduje się ziemia katyńska, przywieziona przez delegację Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Uczciliśmy pamięć bohaterów

Od kilkunastu lat w Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny w Niemenczynie bytuje tradycja odwiedzania w okresie zaduszkowym grobów żołnierzy Armii Krajowej rozsianych po szerokich przestworzach ziemi wileńskiej. Prawie każdy parafialny cmentarz, czy wiejski mogilnik śród pól i lasów, ma miejsce godne odwiedzenia i uczczenia pamięci zmarłego żołnierza wiązanką jesiennych kwiatów z jedliną i płomieniem znicza.

Tak też w tym roku, ekipa muzealna, uzupełniona sympatykami akcji opamiętnienia naszych żołnierzy w osobie radnego rejonu wileńskiego Stanisława Adamajtisa, starosty gminy bujwidzkiej Mirosława Gajewskiego i pracowników Centrum Informacji Turystycznej, odwiedziała groby wojenne w gminach sużańskiej, niemenczyńskiej, podbrzeskiej, bujwidzkiej oraz maguńskiej rejonu święciańskiego. Jesienna aura nie przeszkodziła w tej pięknej akcji, która od lata stała się już wspaniałą tradycją.

Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny w Niemenczynie, Fot: Paweł Dąbrowski, Marjan Dzwinel

„Światełko pamięci“ dla nauczycieli

W przeddzień Święta Zmarłych, pracownicy Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie w Orzełówce już po raz kolejny inicjują akcję „Zapal „Światełko pamięci” dla nauczycieli, którzy odeszli”. Poprzez portal społecznościowy zwróciliśmy się do placówek oświatowych z propozycją dołączenia się do akcji. W tym roku wraz z uczniami klasy 10 Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie i wychowawczynią Wandą Woronecką odwiedziliśmy groby nauczycieli na cmentarzu w Niemenczynie, zapaliliśmy znicze i złożyliśmy wiązanki kwiatów. Mówiliśmy o niełatwych losach nauczycieli, którzy walczyli o szkolnictwo na Wileńszczyźnie, poprzez przekazywaną wiedzę uczyli miłości do ojczyzny, być sobą i umieć poradzić w życiu. Na ile to było ważne rozumieliśmy później, gdy dorastaliśmy. Odwiedziliśmy groby byłych dyrektorów Gimnazjum w Niemenczynie, zawdzięczając którym wytrwało obecne gimnazjum, oraz nauczycieli niezmiernie zasłużonych dla oświaty na Wileńszczyźnie. Wierzymy, że akcja promująca pamięć o zmarłych nauczycielach, którzy odegrali ogromną rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży, z biegiem lat nabierze na sile i stanie się nieodłączną tradycją naszego muzeum.

Odwiedzając groby naszych bliskich, zatrzymajmy się na chwilę przy grobie nauczyciela, wróćmy do dobrych wspomnień i myśli i zapalmy „Światełko pamięci”.

Tekst Irena Dzwinel,  Fot. Marian Dzwinel

Na podst. informacji Samorządu Rejonu Wileńskiego (vrsa.lt)

Comments are closed.