Przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Prezesem Dariuszem Piotrem Bonisławski na czele udali się z kilkudniową wizytą na Litwę. Niezwykle bogaty program rozpoczął się od spotkania z ks. Proboszczem Józefem Aszkiełowiczem w jego parafii św. Michała Archanioła w Butrymańcach.

Spotkanie z ks. Proboszczem Józefem Aszkiełowiczem

W imieniu całego Stowarzyszenia Prezes Dariusz Piotr Bonisławski złożył księdzu serdeczne gratulacje z okazji otrzymania przez niego zaszczytnego tytułu honorowego kanonika diecezji grodzieńskiej. Zasłużonemu duszpasterzowi Prezes życzył także dalszej owocnej posługi oraz wielu sukcesów i satysfakcji z pełnionego posłannictwa.

W Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski odwiedził polskojęzyczne Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Południu. Podczas spotkania z dyrekcją, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami zaprezentował działalność Stowarzyszenia oraz przedstawił założenia rozpoczynającego się Programu Rozwojowego Szkoły. W ramach programu zostanie przeprowadzona szczegółowa diagnoza potrzeb we wszystkich ważnych dla szkoły obszarach. Raport z diagnozy będzie podstawą do opracowania strategii rozwoju polegającej m.in. na zaopatrzeniu w odpowiednie materiały oraz pomoc w rozwoju kadry pedagogicznej.

W radiu Wilno

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski w przerwie między spotkaniami udzielił wywiadu dla Radia Wilno o działalności Stowarzyszenia.

Spotkanie dyrektorów Domów Polskich i Domów Polonii

Kolejnym punktem programu było spotkanie przedstawicieli Domów Polskich i Domów Polonii. Gościliśmy w DP w Wilnie. Celem dwudniowych prac była prezentacja dokonań i możliwości rozwojowych oraz sieciowanie działalności.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Domów Polskich i Domów Polonii oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – na czele z Prezesem Dariuszem Piotrem Bonisławskim i Skarbnikiem Zarządu Głównego SWP Tomaszem RóżniakiemKaja Gzyło, Marek Guzowski, Mariusz Pawłowski, Tatiana Cepukoit, Zenona Bańkowska, Artur Buławka.

Wymiana doświadczeń owocuje propozycjami współpracy zwłaszcza w obszarze działalności kulturalnej i turystyczno-hotelowej na rzecz Polonii i Polaków. Równie istotna jest aktywność Domów Polskich w perspektywie Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą, 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, budowania wspólnej platformy promocyjnej.

Spotkanie ze studentami

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” spotkał się ze studentami w filii Uniwersytetu w Białymstoku, mającej siedzibę w Wilnie. Podczas spotkania Dariusz Piotr Bonisławski zaprezentował przybyłym główne obszary działalności „Wspólnoty Polskiej”, szczególnie przybliżając ofertę Stowarzyszenia kierowaną do uczniów, studentów i doktorantów, którzy aktywnie działają na rzecz budowania polskiej tożsamości narodowej.

Wizyta w hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie

W kolejnym punkcie programu prezes Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski odwiedził Hospicjum bł. Ks. Michała Sopoćki w Wilnie. W ramach Programu Wsparcia Działań Medycznych dla środowisk polskich i polonijnych na Litwie placówka otrzymała pomoc finansową przeznaczoną na działalność hospicjum. To jedyne, jak do tej pory, stacjonarne hospicjum na Litwie, które powstało dzięki staraniom przybyłej z Polski siostry Michaeli Rak, ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

Zwiedzanie Wilna

Popołudnie przedstawiciele Domów Polskich i Domów Polonii zgromadzeni na spotkaniu w WiInie spędzili na zwiedzaniu miasta. Spacer rozpoczęliśmy od wileńskiego zamku, a zakończyliśmy oczywiście pod Ostrą Bramą.

Drugi dzień pracy Domów Polskich i Polonii

Kolejny dzień pracy przedstawicieli Domów Polskich i Domów Polonii rozpoczęła prezentacja nowo powstałego DP w Święcianach dokonana przez p. Dyrektora Edwarda Jedinskiego oraz dyskusja o formach promocji i sieciowej współpracy w zakresie promocji kultury polskiej.

Rossa

Na zakończenie pobytu w Wilnie delegacja Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odwiedziła cmentarz Polski na Rossie. Jedną z czterech polskich nekropolii narodowych, czyli miejsc, w których pochowanych zostało wielu naszych wybitnych rodaków oraz żołnierzy walczących w latach 1919-1920 i 1939-1944. Dzisiaj cmentarz znany jest przede wszystkim z mauzoleum Matka i Serce Syna, w którym zostało złożone serce Józefa Piłsudskiego obok jego matki, Marii. Sam Piłsudski miał takie życzenie – aby po śmierci jego serce znalazło się blisko jego żołnierzy w Wilnie.

Nie wiem czy nie zechcą mnie pochować na Wawelu. Niech! Niech tylko moje serce wtedy zamknięte schowają w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze, co w kwietniu 1919 roku mnie jako wodzowi Wilno jako prezent pod nogi rzucili…

Na zdjęciu: ks. Józef Aszkiełowicz i Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski

Na podst. wspolnotapolska.org.pl

  1. na pewno kierunek wizyty jak najbardziej właściwy, bo na Wileńszczyźnie kwitnie polskość

Comments are closed.