29-30 stycznia br. w Kijowie przebywał z wizytą Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

W trakcie wizyty minister Paweł Soloch odbył spotkania z Sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksijem Daniłowem oraz Ministrem Obrony Ukrainy Andrijem Zahorodniukiem, także z dyrektorem Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych Ołeksandrem Łytwynenko i członkami Defense Reform Advisory Board, grupie doradczej w zakresie reform sektora bezpieczeństwa i obrony.

Celem spotkań było omówienie dotychczasowej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony w wymiarze dwu- i wielostronnym, a także sytuacji bezpieczeństwa i zagrożeń w regionie oraz wyzwań stojących przed Polską i Ukrainą w tych sferach. Rozmowy dotyczyły również reform wdrażanych przez Ukrainę oraz wymiana doświadczeń w tych dziedzinach.

W trakcie wizyty w Ministerstwie Obrony Narodowej minister Paweł Soloch oddał też cześć ukraińskim żołnierzom poległym na wojnie z Federacją Rosyjską pod Dzwonem Pamięci i odwiedził Izbę Pamięci.

Źródło: Ambasada RP w Kijowie (www.kijow.msz.gov.pl) Foto: BBN