W Madrycie zakończył się szczyt liderów europejskich partii patriotycznych, wolnościowych, chrześcijańskich i centroprawicowych „Madrit Summit”, którego głównym przesłaniem jest hasło „Obrońmy Europę” (Defend Europe). Gospodarzem rozmów był Santiago Abascal, przewodniczący hiszpańskiej partii Vox. Do Madrytu przyjechało kilkunastu liderów partii z całej Europy, którzy opowiadają się za Europą Ojczyzn opartą na wartościach chrześcijańskich.

W dwudniowym spotkaniu, w dniach 28-29 stycznia, wzięli udział m.in. premier Węgier Viktor Orban, premier Polski Mateusz Morawiecki, przewodnicząca francuskiego Frontu Narodowego/Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, lider hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal, Vincenzo Sofo, lider włoskiej partii Fratelli d’Italia, prezes Związku Polaków na Litwie i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski.

Na szczycie w Madrycie były poruszone tematy, których celem jest ochrona Europy oraz obywateli krajów członkowskich przed aktualnymi zagrożeniami. Wśród nich wymieniana jest obrona europejskiego przemysłu dającego miejsca pracy, obrona suwerenności energetycznej krajów członkowskich Unii, wsparcie dla przyrostu naturalnego i dzietności, aby zapobiec depopulacji Europy oraz ochrona europejskich granic przed zjawiskiem nielegalnej imigracji.

W dyskusji o przyszłości Europy, która powinna chronić prawdziwe wartości i dbać o każdego człowieka, liderzy partii podkreślili potrzebę współpracy i wspólnego działania dla dobra przyszłych pokoleń.

Santiago Abascal lider hiszpańskiej partii Vox, witając zaproszonych gości powiedział: „Wszyscy jesteśmy sojusznikami. Łączą nas wartości naszych rodziców. Musimy obrać nowy kurs dla dobra naszych rodaków w Europie. Musimy współpracować ze sobą, aby ratować w kryzysie naszych obywateli. Stawką jest przetrwanie nas jako narodów, jako państw, musimy przekazać naszym młodym pokoleniom prawdziwe wartości”.

Następnie głos zabrał premier Polski Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że „mamy dziś do czynienia z wieloma zagrożeniami. Musimy wspólnie znaleźć odpowiedź na te wyzwania. Europa jest zagrożona przez tzw. Odwróconą dyskryminację: przez dumping w gospodarce, niedorzeczne limity CO2, osłabiające narodowe gospodarki. Należy doprowadzić do reindustrializacji Europy, wspierać małych i średnich przedsiębiorców. Musimy też wygrać spór o suwerenność państw, która jest zagrożona przez instytucje europejskie, które uzurpują sobie poza traktatowe prawa. Powinniśmy wspólnie walczyć, aby wolność była wolnością, żeby demokracja znaczyła demokrację, a suwerenność była zagwarantowana”.

Z kolei premier Węgier Viktor Orban stwierdził, że „konieczne jest wzmocnienie wspólnych wartości, opartych na chrześcijańskich wartościach. Powinniśmy stworzyć nową platformę współpracy, aby wzmocnić nasz punkt widzenia na Europę. Pamiętajmy, że wybory są istotą demokracji, więc wspierajmy się wzajemnie. Dzisiejsza polityka energetyczna Brukseli jest bardzo zła, dlatego trzeba ją zmienić, by ratować gospodarkę, która jest niszczona. Polityka klimatyczna jest niewłaściwa, bo zabija gospodarkę. Podwyżki cen energii, nie mogą być nazywane ratowaniem klimatu, to brukselska głupota”.

W dyskusji głos zabrał prezes ZPL i AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski, którego 8 minutowe wystąpienie spotkało się z bardzo pozytywnymi komentarzami i podziękowaniami za podjęcie ważnych tematów broniących zwykłych ludzi i wartości życia. Lider AWPL-ZChR powiedział, że „sprawy gospodarcze są bardzo ważne, bo wpływają na każdego mieszkańca Europy, dlatego właśnie należy rozwiązywać problemy zwykłych ludzi poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększanie ich dochodów. Ważny jest też wzmacnianie średniej klasy społeczeństwa poprzez wsparcie małych przedsiębiorstw i firm rodzinnych”. W jednym z punktów programu było omówienie problemów demograficznych oraz zmniejszanie się populacji rdzennych Europejczyków. Waldemar Tomaszewski podkreślił, że „w tej sytuacji musimy jak najbardziej propagować cywilizację życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To jest właściwa przyszłość Europy”. Zacytował św. Jana Pawła II: „Narody, które zabijają własne dzieci, są narodami bez przyszłości”. Przywołał przykład Polski i Litwy – gdzie AWPL-ZChR właśnie złożyła projekt ustawy chroniącej życie. Dodał, że należy nie tylko mocno chronić socjalnie i prawnie macierzyństwo, ale propagować samą ogromną wartość macierzyństwa w społeczeństwie począwszy od edukacji. Kończąc wystąpienie podkreślił wagę jedności europejskich partii chrześcijańskich i patriotycznych w walce o zachowanie tradycyjnej rodziny i chrześcijańskiej Europy Ojczyzn.

Madrycki szczyt liderów europejskich partii patriotycznych, wolnościowych, chrześcijańskich zakończył się przyjęciem wspólnej deklaracji o dalszej współpracy w obronie prawdziwych wartości europejskich.

 1. Zapewnienie Tomaszewskiego daje nadzieję na dobre zmiany dla obywateli państw Europy – „Nasz ruch nie jest stricte ideologiczny czy polityczny, my rzeczywiście chcemy pomóc zwykłemu człowiekowi.”

 2. Poza granicami Litwy Waldemar Tomaszewski „firmuje” Wileńszczyznę jako krainę, gdzie ludzie są silni swoją wiarą oraz dbają o wartości chrześcijańskie. Wiara Polaków na Wileńszczyźnie jest szczera i autentyczna i dlatego nie dziwi mnie, że właśnie Polak z Wileńszczyzny bierze udział w dziele „obudzenia” Europy z marazmu i powrotu do chrześcijańskich korzeni

 3. W czasie swojego wystąpienia na konferencji w Madrycie lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin europoseł Waldemar Tomaszewski podkreślił wagę jedności europejskich partii chrześcijańskich i patriotycznych w walce o zachowanie tradycyjnej rodziny i chrześcijańskiej Europy Ojczyzn. Ma to być inwestycja w przyszłość naszego kontynentu, gwarancja że zostawimy następnym pokoleniom Europę zdrową, atrakcyjną, nowoczesną, przyjazną do życia.

 4. Ledwie przed miesiącem w wywiadzie prasowym Waldemar Tomaszewski mówił:

  – „Opowiadamy się tak jak ojcowie założyciele Wspólnoty, czyli Robert Schuman, Alcide De Gasperi i Konrad Adenauer, za Europą Ojczyzn, a nie superpaństwem unijnym. Musimy powstrzymać neomarksistowskie szaleństwo, które przejawia się między innymi rewolucją światopoglądową gender i LGBT, która niszczy rodzinę, małżeństwo i tradycyjne wartości. Łączy nas wspólne i głębokie przekonanie, że Unia Europejska złożona jest z wolnych i równych państw narodowych, powiązanych bliskimi i licznymi nićmi współpracy. Przekonanie to dzielimy z wieloma milionami obywateli krajów członkowskich całej Unii Europejskiej. Odrzucamy arbitralne stosowanie prawa UE, naginanie, a nawet łamanie traktatów. A w sferze wartości stoimy na stanowisku, że podstawą europejskiego świata wartości powinny być wartości chrześcijańskie i tradycyjnej rodziny.”

 5. Wśród liderów kilkunastu partii centroprawicowych z Europy jest prezes AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski. To dowód mocnej pozycji Polaków z Wileńszczyzny w strukturach europejskich partii konserwatywnych, prawicowych, odwołujących się do chrześcijaństwa i tradycji. Ważny i mocny jest udział naszego przedstawiciela w tym przedsięwzięciu wcześniej w Warszawie i teraz w Madrycie, gdzie debatowano nad przyszłością Europy i jej odnową oraz wzmocnieniem.

 6. Nic o nas bez nas, czyli udział W. Tomaszewskiego jako przedstawiciela Wilniuków – Kresowiaków potwierdza ważną w Europie polityczną rolę Polaków również spoza Macierzy, w tym przypadku z mającego silne wielowiekowe polskie tradycje Wilna

  • Na Litwie, Białorusi i Ukrainie mieszka wielka liczebnie społeczność Polaków, osieroconych przez Ojczyznę po zmianie granic państwowych po II wojnie św. Polska zdradzona w Teheranie i Jałcie straciła olbrzymie połacie ziemi na wschodzie oraz miliny obywateli. Część z nich została deportowana na Sybir, część wyjechała do Polski powojennej zostawiając swoją ojcowiznę, ale znaczna część pozostała na miejscu: w Wilnie, Brześciu, Lwowie i wielu innych miasteczkach i wsiach.
   Dziś tylko Wilniucy są naprawdę mocno zorganizowani, mają swój dynamicznie działający Związek Polaków na Litwie, swoją partię Akcję Wyborczą Polaków na Litwie, mają posłów w Sejmie Litwy, europosła w PE, wielu radnych oraz merów (starostów) w rejonach wileńskim i solecznickim, czyli powiatach gdzie ludność narodowości polskiej stanowi większość mieszkańców.
   Czy władze w Warszawie doceniają ten wielki polski potencjał na Kresach, czy należycie wykorzystują te okoliczności???

 7. Wzmacnianie wspólnych wartości, opartych na chrześcijańskich wartościach, to zadanie dla wszystkich zwolenników Europy tradycyjnej, chrześcijańskiej, szanującej rodziny, życie i godność człowieka.

Comments are closed.