rocznica2 lipca we Lwowie odbyły się uroczystości 75. rocznicy mordu na profesorach lwowskich, w których udział wzięły m.in. środowiska akademickie.

1 lipca odprawiono Mszę Św. w lwowskiej archikatedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w intencji zamordowanych przez Niemców profesorów. Nabożeństwu z udziałem przedstawicieli środowisk akademickich m.in. Wrocławia, Poznania, Szczecina, Lublina, a także Lwowa przewodniczył ks. bp Marian Buczek.

Główne uroczystości odbyły się na Wzgórzach Wuleckich w miejscu dokonania tej straszliwej zbrodni, a w którym obecnie stoi pomnik upamiętniający zamordowanych profesorów lwowskich. Pomnik jest symbolicznym grobem, gdyż dla zatarcia śladów szczątki zamordowanych ekshumowano i spalono, a popioły rozrzucono w Lesie Krzywczyckim niedaleko Lwowa.

30 czerwca 1941 r., po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej, wojska niemieckie zajęły Lwów. Pierwszym z szeregu polskich elit, którego aresztowali 2 lipca, był wykładowca Politechniki Lwowskiej prof. Kazimierz Bartel, który w okresie dwudziestolecia międzywojennego trzykrotnie sprawował urząd premiera RP.

W kolejnym dniu aresztowano kilkadziesiąt osób, przeważnie byli to polscy profesorowie, asystenci i uczeni lwowskich:

Uniwersytetu Jana Kazimierza,

Politechniki Lwowskiej,

Akademii Medycyny Weterynaryjnej,

Wyższego Seminarium Duchownego,

Akademii Handlu Zagranicznego.

(informacja własna)

 1. w żaden sposób nie złamią polskiego ducha.
  nawet przez takie haniebne mordy na polskich elitach.

 2. Polecam wszystkim bardzo ciekawą lekturę 'Genialni. Lwowska szkoła matematyczna’ autorstwa Mariusza Urbanka.

  Z opisu: Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Stanisław Mazur, Antoni Łomnicki i wielu innych uczonych tworzyło w latach międzywojennych tzw. lwowską szkołę matematyczną. Współpracując ze sobą, bądź rywalizując, przeciwstawiając matematykom z Warszawy i Krakowa, dokonali wielu odkryć, zdobyli sławę, zaszczyty i zrobili międzynarodowe kariery wykładowców, a Ulam został współtwórcą pierwszej bomby atomowej. Ich burzliwe losy, osiągnięcia, kariery naukowe i pozanaukowe, dramatyczne dzieje kończące się w wielu przypadkach śmiercią od kul hitlerowskich okupantów, opisuje Urbanek na tle zmieniającego się życia politycznego i kulturalnego Polski w czasie dwudziestolecia międzywojennego, w trakcie i po II wojnie światowej.

  Niestety dziś trwają próby tłumaczenia i degradowania tej straszliwej zbrodni do występku.

 3. Lista rozstrzelanych

  Prof. dr Antoni Cieszyński, lat 59, kierownik Zakładu Stomatologii Uniwersytetu Jana Kazimierza, obrońca Lwowa w 1918
  Prof. dr Władysław Dobrzaniecki, lat 44, ordynator Oddziału Chirurgii Państwowego Szpitala Powszechnego, obrońca Lwowa w 1918.
  Prof. dr Jan Grek, lat 66, profesor w Klinice Chorób Wewnętrznych UJK
  Maria Grekowa, lat 57, żona profesora Jana Greka
  Doc. dr Jerzy Grzędzielski, lat 40., kierownik Kliniki Okulistycznej UJK
  Prof. dr Edward Hamerski, lat 43, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych Zwierząt Domowych Akademii Medycyny Weterynaryjnej, obrońca Lwowa w 1918.
  Prof. dr Henryk Hilarowicz, lat 51, profesor w Klinice Chirurgicznej UJK, obrońca Lwowa w 1918. Ks. doc. dr Władysław Komornicki, lat 29, wykładowca nauk biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie
  Eugeniusz Kostecki, lat 36, mistrz szewski, mąż gospodyni profesora Dobrzanieckiego
  Prof. dr Włodzimierz Krukowski, lat 53, kierownik Katedry Pomiarów Elektrycznych Politechniki Lwowskiej
  Prof. dr Roman Longchamps de Bérier, lat 56, kierownik Katedry Prawa Cywilnego UJK, prorektor UJK w latach 1938-1939, obrońca Lwowa w 1918.
  Bronisław Longchamps de Bérier, lat 25, absolwent Politechniki Lwowskiej, syn profesora
  Zygmunt Longchamps de Bérier, lat 23, absolwent Politechniki Lwowskiej, syn profesora
  Kazimierz Longchamps de Bérier, lat 18, syn profesora
  Prof. dr Antoni Łomnicki lat 60., kierownik Katedry Matematyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej
  Adam Mięsowicz, lat 19, wnuk profesora Sołowija, zabrany ze swoim dziadkiem
  Prof. dr Witold Nowicki, lat 63, kierownik Katedry Anatomii Patologicznej UJK, obrońca Lwowa w 1918.
  Dr med. Jerzy Nowicki, lat 27, asystent Zakładu Higieny UJK, syn profesora
  Prof. dr Tadeusz Ostrowski, lat 60., kierownik Kliniki Chirurgii, dziekan Wydziału Lekarskiego 1937-1938, obrońca Lwowa w 1918
  Jadwiga Ostrowska, lat 59, żona profesora
  Prof. dr Stanisław Pilat, lat 60., kierownik Katedr Technologii Nafty i Gazów Ziemnych Politechniki Lwowskiej
  Prof. dr Stanisław Progulski, lat 67, profesor w Klinice Pediatrii UJK
  Inż. Andrzej Progulski, lat 29, syn profesora
  Prof. honor. Roman Rencki, lat 74, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych UJK
  Maria Reymanowa, lat 40., pielęgniarka Ubezpieczalni Społecznej, zabrana z mieszkania profesora Ostrowskiego
  Dr med. Stanisław Ruff, lat 69, ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala Żydowskiego, zabrany z mieszkania profesora Ostrowskiego
  Anna Ruffowa, lat 55, żona dr. Ruffa
  Inż. Adam Ruff, lat 30., syn dr. Ruffa
  Prof. dr Włodzimierz Sieradzki, lat 70., kierownik Katedry Medycyny Sądowej UJK, rektor UJK w latach 1924-1925, obrońca Lwowa w 1918 roku
  Prof. dr Adam Sołowij, lat 82, emerytowany ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powszechnego
  Prof. dr Włodzimierz Stożek, lat 57, kierownik Katedry Matematyki Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej
  Inż. Eustachy Stożek, lat 29, asystent Politechniki Lwowskiej, syn profesora
  Inż. Emanuel Stożek, absolwent Wydziału Chemii Politechniki Lwowskiej, syn profesora
  Dr praw Tadeusz Tapkowski, lat 44, zabrany z mieszkania profesora Dobrzanieckiego
  Prof. dr Kazimierz Vetulani, lat 61, kierownik Katedry Mechaniki Ogólnej Politechniki Lwowskiej
  Prof. dr Kasper Weigel, kierownik Katedry Miernictwa Politechniki Lwowskiej
  Mgr praw Józef Weigel, lat 33, syn profesora
  Prof. dr Roman Witkiewicz, lat 55, kierownik Katedry Pomiarów Maszynowych Politechniki Lwowskiej
  Walisch, lat 40-45, właściciel magazynu konfekcyjnego Beier i S-ka, zabrany z mieszkania profesora Sieradzkiego
  Dr Tadeusz Boy-Żeleński, lat 66, lekarz, publicysta, krytyk literacki, tłumacz literatury francuskiej, podczas okupacji sowieckiej Lwowa, w latach 1939-1941, kierownik Katedry Literatury Francuskiej Uniwersytetu Lwowskiego, zabrany z mieszkania szwagra – profesora Jana Greka.

  Ponadto 5 lipca 1941 rozstrzelani zostali:

  Katarzyna (Kathy) Demko, lat 34, nauczycielka języka angielskiego, zabrana z mieszkania profesora Ostrowskiego
  Doc. dr Stanisław Mączewski, lat 49, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powszechnego.
  12 lipca 1941 zamordowani zostali:

  Prof. dr Henryk Korowicz, lat 53, profesor ekonomii Akademii Handlu Zagranicznego
  Prof. dr Stanisław Ruziewicz, lat 51, profesor matematyki Akademii Handlu Zagranicznego
  26 lipca 1941 rozstrzelany został:

  Prof. dr Kazimierz Bartel, lat 59, kierownik Katedry Geometrii Wykreślnej Politechniki Lwowskiej, pięciokrotny premier rządu RP.

  • Historia dowodzi, że nasz naród się wykrwawia przez oprawców, którzy metodycznie likwidowali elity. Bo w ten sposób pozbawiali nas przywództwa i podcinali ducha walki.

 4. jak odnaleziono mogiły

  Po przyjeździe na miejsce SS Sturmbannführera Kurta Stawizkiego, który bez problemów określił miejsce mordu i pochówku, przystąpiono niezwłocznie do ekshumacji. Pracujący przy niej zwrócili uwagę, że pochowani tam ludzie musieli być dobrze sytuowani – wskazywały na to gatunkowe ubrania, wypadające z ich kieszeni złote zegarki, łańcuszki do nich, pióra z monogramami i nazwiskami (to dowód na wspomniany wyżej brak dokładności katów i pośpiech w zacieraniu śladów). Szybko więc zorientowano się, że jest to miejsce egzekucji i pochówku lwowskich profesorów. Wydobyte ciała zabrano natychmiast do Lasu Krzywczyckiego i 9 października, wraz z innymi zwłokami, spalono na stosie:

  „Po wykopaniu dołów robiliśmy stosy o rozmiarach 10 x 10 x 10 m. Warstwę trupów przekładaliśmy warstwą drzewa. W ten sposób w jednym stosie było 1200–1600 trupów, a czasami po 2000 (…) Po ułożeniu stosu oblewaliśmy stos smarem i benzyną, a następnie podpalano. Stos taki w zależności palił się przez okres 3–4 dni. Po spaleniu popiół przesiewaliśmy przez sito. Znalezione rzeczy ss-owcy zabierali dla siebie, a kości podlegały przemieleniu na mąkę. Popiół oraz mąkę z kości rozsypywano po polach”.[…]

 5. […] ” Ciała zamordowanych profesorów zostały w godzinach nocnych z 7 na 8 X 1943 wydobyte przez specjalny oddział (określany jako Sonderkommando 1005, złożony z Żydów pozostających w gettach i przeznaczonych także do wymordowania – komandem miał dowodzić Untersturmführer SS Walter Schallock), którego głównym zadaniem było odkopywanie, później zaś palenie zwłok w Lasach Krzywczyckich, gdzie znajdowało się miejsce masowych mordów na wziętych wcześniej do niewoli Polakach”

 6. A najgorsze jest, że trwają próby rozmycia pamięci nie tylko tego mordu, ale również UPA i OUN w czym lubuje się zwłaszcza dyrektor ukraińskiego IPN

 7. krwawy ubytek inteligenckiej polskiej tkanki narodowej, ileż takich dramatów było w naszej historii

Comments are closed.