W przededniu Świąt Bożego Narodzenia harcerze przekazali pani mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść Betlejemskie Światło Pokoju.

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść podziękowała harcerzom za szlachetną misję, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzyła młodzieży, aby okres świąteczny wniósł szczęście i spokój do domów wszystkich.

W całym świecie przekazywane z rąk do rąk Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ludzkiego braterstwa, przyjaźni, pokoju i nadziei.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. W betlejemskiej sztafecie uczestniczą również skauci i harcerze z Litwy. W tym roku odebrali światło od harcerzy z Suwałk 16 grudnia na granicy polsko-litewskiej w pobliżu miejscowości Poszeszupie.

Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

„Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim szczególnego spokoju, serc pełnych miłości i życzliwości. Niech świąteczny nastrój zagości w każdym domu, a każdy dzień Nowego Roku przyniesie szczęście i radość Państwu i Państwa bliskim!” – życzy Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Comments are closed.