Polskojęzyczne gimnazjum w Połukniu (rejon trocki) chce przyjąć imię niedawno zmarłego Longina Komołowskiego – polskiego polityka, działacza związkowego i społecznego, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wielkiego przyjaciela Polaków na Litwie.
„W uznaniu za wielki wkład Longina Komołowskiego w rozwój polskiej wspólnoty na Litwie społeczność gimnazjum w Połukniu pragnie jego imieniem nazwać swoją placówkę edukacyjną. Nadanie gimnazjum imienia tego szacownego człowieka byłoby jedynie małą wdzięcznością za pomoc polityka dla naszej Ziemi, za troskę o los wszystkich Polaków na Litwie” – napisano w komunikacie gimnazjum w Połukniu, zamieszczonym na stronie samorządowej rejonu trockiego.
„Kierując „Wspólnotą Polską” Komołowski wiele zdziałał w dziedzinie oświaty. Dbał o modernizację polskich szkół na Litwie. Organizował kolonie letnie dla uczniów polskich szkół. Kilka lat z rzędu na takich koloniach odpoczywali również uczniowie szkoły średniej w Połukniu. Uczniowie mieli wspaniałą okazję nie tylko odpocząć i przyjemnie spędzić czas, ale też doskonalić znajomość języka polskiego, poznać historię Polski. Priorytetem działalności Komołowskiego było zachowanie języka polskiego i kultury. Mając świadomość, że właśnie młodzież kiedyś przejmie pałeczkę w dbaniu o tożsamość, on wiele uwagi udzielał modernizacji szkół.”
  1. Oświata to przyszłość nie tylko poszczególnych jednostek ale całej społeczności – narodu polskiego, więc jeśli Longin pomagał szkołom, to gest gimnazjum z Połuknia jest szlachetny.

  2. Fajna inicjatywa, by w taki trwały sposób upamiętnić osobę Komołowskiego. Zdaje się że na Litwie jest już jakaś szkoła imienia prof. Stelmachowskiego, wcześniejszego szefa Wspólnoty.

Comments are closed.