Wybory samorządowe na Litwie 2023 za nami. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin potwierdziła kolejny już raz swoją bezkonkurencyjną pozycję na Wileńszczyźnie, deklasując wszystkich rywali politycznych. Tym samym Polacy pokazali, że są prawdziwymi gospodarzami tej Ziemi, na której od wielu pokoleń toczy się zwycięska walka o zachowanie polskiej tożsamości, mowy, kultury, wiary ojców i polskiego szkolnictwa. Te wybory znakomicie potwierdziły siłę polskości i polskich organizacji, których politycznym przedstawicielem jest AWPL-ZChR. Polska husaria na Wileńszczyźnie pokazała kolejny raz swoją siłę i jedność organizacyjną, która jest gwarancją sukcesu. Warto zatem podsumować wyborczą batalię.

Znakomity wynik wyborczy AWPL-ZChR

Nic lepiej nie oddaje wyborczej rzeczywistości jak konkretne wyniki pokazane w liczbach i procentach. AWPL-ZChR systematyczną i pełną poświęcenia pracą organizacyjną w każdych kolejnych wyborach potwierdza swój autorytet reprezentanta wileńskich Polaków poprzez zaufanie jakim się cieszy wśród wyborców i poprzez niezmiennie wysokie poparcie. Tym razem, w zakończonych wyborach samorządowych, ta mocna pozycja została również potwierdzona. Wielkim sukcesem AWPL-ZChR są znakomite wyniki wyborcze:

W rejonach wileńskim i solecznickim AWPL-ZChR uzyskała absolutną większość mandatów w radach samorządowych, odpowiednio 18 z 31 mandatów i 21 z 25 mandatów. Zwycięstwo już w pierwszej turze na mera Solecznik zapewnił sobie Zdzisław Palewicz, którego poparło ponad 80 proc. wyborców, co potwierdziło arcypolski charakter rejonu solecznickiego. Do sukcesów AWPL-ZChR należy dodać umocnienie pozycji w rejonie trockim, gdzie polska partia zdobyła o połowę więcej mandatów, bo 6 zamiast dotychczasowych 4. Partii udało się też umocnić pozycję polskich radnych w Wilnie, gdzie zamiast dotychczasowych 6 Polacy będą mieć 7 mandatów w 51-osobowej Radzie stolicy Litwy.

Ponadto dwóch kandydatów trafiło do drugiej tury wyborów mera: Waldemar Urban w rejonie wileńskim, który otrzymał 48 proc. głosów i Jarosław Narkiewicz w rejonie trockim z wynikiem 21 proc. Natomiast Waldemar Tomaszewski w najtrudniejszych wyborach na całej Litwie, czyli na mera Wilna, w których kandydowało aż 16 osób, uplasował się w ścisłej czołówce kandydatów, uzyskując ponad 19 tysięcy głosów, czyli prawie dwa razy więcej niż w poprzednich wyborach przed czterema laty.

AWPL-ZChR na pierwszym miejscu w okręgu wileńskim

Warto też dodać, że Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin wystawiła swoje listy kandydatów głównie w okręgu wileńskim, to znaczy w Wilnie i 8 rejonach, co w sumie daje 9 samorządów. I w tymże okręgu partia była bezkonkurencyjna zdobywając aż 55 mandatów, co daje pierwsze miejsce spośród wszystkich partii biorących udział w wyborach. To rewelacyjny wynik. Co bardzo istotne i wymagające szczególnego podkreślenia to fakt, że Akcja wygrała w okręgu wileńskim, w którym żyje trzecia część mieszkańców Litwy, a region generuje prawie połowę litewskiej gospodarki. Pierwsze miejsce w tak wielkim okręgu to nie tylko prestiż, ale również realny wpływ na najważniejszą część państwa. Patrząc na całe wybory trzeba przyznać, że AWPL-ZChR uzyskała rewelacyjny wynik, bo aż 63 tysiące głosów (5,5 proc. w skali całego kraju), tj. o 7 tysięcy głosów więcej niż w ostatnich wyborach sejmowych w roku 2020, chociaż listy były wystawione w 11 samorządach spośród wszystkich 60.

Strategia polityczna Waldemara Tomaszewskiego przyniosła wielki sukces, bo w jedności wspólnoty polskiej jest siła

Wyniki wyborów samorządowych powinny zamknąć usta wszystkim dyżurnym krytykantom, którzy służąc skrajnie antypolskiej propagandzie, atakują polityków AWPL-ZChR. Wyborcy na Wileńszczyźnie dali wyraźny sygnał, który jest najlepszą odpowiedzią na ich bezpodstawne szkodliwe ataki. Poparli jednoznacznie Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin, dając jej kolejny sukces wyborczy. To wielkie osiągnięcie, zważywszy na to, że w wyborach tych mieliśmy do czynienia ze szczególnie nieprzychylną propagandą wymierzoną w polskie organizacje na Litwie i ich lidera Waldemara Tomaszewskiego. Stosowane były metody wyciszania i pomijania AWPL-ZChR, zwłaszcza w mediach i sondażach, ale jak widać bezskutecznie. Osiągnięty wynik w wyborach samorządowych jest kolejnym wielkim sukcesem polskiej Wspólnoty. Nie ma drugiej tak dobrze zorganizowanej polskiej społeczności polonijnej na świecie, która mogłaby poszczycić się takimi osiągnięciami. Jest to możliwe dzięki wielkiej determinacji, jedności oraz wierności zasadom, które cechują Polaków z Wileńszczyzny. Wybory udowodniły, że AWPL-ZChR ma stabilną i silną pozycję na litewskiej scenie politycznej. Partia kolejny raz pokazała, że prowadząc uczciwą politykę, opartą na wartościach chrześcijańskich i pochylając się nad problemami każdego człowieka, można zdobyć zaufanie wyborców. A dalekowzroczna strategia lidera polskiej partii Waldemara Tomaszewskiego jednoczenia różnych wspólnot i środowisk, to dobra droga do wyborczego sukcesu, gwarantująca najlepszą ochronę swoich praw. W jedności wspólnoty polskiej jest siła. Wybory samorządowe są tego najlepszym przykładem.

Dr Bogusław Rogalski, politolog. Źródło: L24.lt

  1. Szczere gratulacje, drodzy Rodacy z Litwy. Nie było łatwo przy tych wszystkich atakach z różnych stron. Ale pokazaliście swoją moc i znów daliście radę.

  2. Zaufanie i poparcie od zwykłych ludzi, ciężka praca komitetu wyborczego oraz – co pewne – łaskawość Opatrzności (w końcu to Związek Chrześcijańskich Rodzin) przełożyły się na ten znakomity wynik, budzący uznanie i dający nadzieję na przyszłość. A wybory do Seimasu Litwy już jesienią za rok.

  3. W jedności siła! – Znowu się potwierdziła prawdziwość tego hasła. Oprócz tego wytężona praca w kampanii, dobrze dobrana strategia, dotarcie z przekazem do wyborców. Wszystko razem dało ten znakomity wynik AWPL i umocniło polską partię na czołowych miejscach na litewskiej scenie politycznej.

  4. Dzięki ogromnemu poparciu mieszkańców AWPL-ZChR jest jednoznacznym liderem w okręgu wileńskim. Jak zaznacza lider polskiej społeczności Waldemar Tomaszewski: uzyskane mandaty nie są celem samym w sobie, to środek do realizacji programu i pomocy ludziom. Nasi radni i merowie będą bardzo aktywni i wykorzystają swój potencjał, gdyż jest to zespół ludzi, który nie tylko mówi, ale i działa oraz podejmuje ważne dla mieszkańców decyzje.

Comments are closed.