Głównym celem wizyty ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza w Wilnie był udział w spotkaniu szefów dyplomacji Polski, Estonii, Litwy i Łotwy w tzw. formule B3+1, któremu przewodniczy szef polskiej dyplomacji.

Program objął również dwustronne konsultacje polsko-litewskie na szczeblu ministrów spraw zagranicznych.

Jak powiedział podczas konferencji prasowej minister spraw zagranicznych RP Jacek Czaputowicz, jednym z głównych tematów rozmów dwustronnych z ministrem spraw zagranicznych Litwy Linasem Linkevičiusem były kwestie polskiej mniejszości narodowej.

„Chcę podkreślić, że oczekujemy zwiększenia jakości i skuteczności nauczania języka polskiego, oczekujemy, że zwłaszcza na maturze język ten będzie w pełni uznany. Rozmawialiśmy też o potrzebie wprowadzenia podręczników do nauczania języka polskiego. Jak na razie cieszymy się z możliwości stosowania polskich podręczników, ale jest to rozwiązanie tymczasowe” – mówił podczas konferencji minister spraw zagranicznych RP.

Jacek Czaputowicz podziękował też parlamentowi Litwy za ustanowienie roku 2021 na Litwie rokiem Konstytucji 3 Maja: „Jest to dobry przykład podobnej oceny historii” – mówił.

Przypomniał również, że w tym roku premier RL Saulius Skvernelis będzie uczestniczył w obchodach 610. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem.

„Nasze relacje są bardzo dobre i będą się przekładać na ten aspekt wspólnej oceny i obchodów ważnych wydarzeń historycznych i sytuacji polskiej mniejszości na Litwie” – dodał Czaputowicz.

Spotkanie szefów dyplomacji Polski, Estonii, Litwy i Łotwy było okazją do omówienia rozwoju współpracy i wzajemnej koordynacji w odniesieniu do działań antykryzysowych związanych z pandemią COVID-19. Szef polskiej dyplomacji przypomniał o polskim zaangażowaniu w bezpieczeństwo Estonii, Litwy i Łotwy oraz zapewnił o jego długoterminowym charakterze.

Ministrowie zgodzili się co do potrzeby jeszcze ściślejszej współpracy w ramach NATO i wzmacniania więzi transatlantyckich. Zwrócili również uwagę na konieczność zwalczania propagandy i dezinformacji, w tym dotyczącej tematyki COVID-19. Wśród tematów rozmów znalazły się też kwestie europejskie, w tym Wieloletnie Ramy Finansowe, fundusz odbudowy, Brexit oraz agenda zbliżającej się prezydencji Niemiec w Radzie UE.

Ważnym tematem dyskusji ministrów była także sytuacja we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Przypomniano o znaczeniu Partnerstwa Wschodniego dla stabilizacji i rozwoju państw objętych tą inicjatywą, jak również dla wzmocnienia bezpieczeństwa Europy Wschodniej.

Minister Czaputowicz odbył także dwustronne spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Litwy Linasem Linkevičiusem, które służyło przeglądowi stanu relacji dwustronnych. – Cieszy nas coraz intensywniejsza współpraca z Litwą w formacie bilateralnym, regionalnym i na forach organizacji międzynarodowych. Stwarza ona dobrą perspektywę dla dalszego pogłębiania dobrosąsiedzkich relacji. Zależy nam, aby sytuacja polskiej mniejszości narodowej na Litwie ulegała systematycznej poprawie – powiedział szef polskiej dyplomacji. Ministrowie wyrazili zadowolenie z intensywnych kontaktów gospodarczych oraz realizacji strategicznych projektów infrastrukturalnych, w szczególności energetycznych (GIPL, proces synchronizacji elektroenergetycznej państw bałtyckich z Europą kontynentalną) i transportowych (Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica).

Ministrowie uczestniczyli także w nieformalnej dyskusji, w formule wideokonferencji, szefów dyplomacji państw UE z udziałem Sekretarza Stanu Mike’a Pompeo. Tematami rozmów były m.in.: wpływ pandemii COVID-19 na stosunki międzynarodowe, stan relacji z Chinami, bliskowschodni proces pokojowy oraz wschodnie sąsiedztwo UE. Ministrowie zgodzili się, że niektóre państwa próbują wykorzystać trwający kryzys do podważenia obecnego porządku międzynarodowego, czemu UE i USA powinny wspólnie się przeciwstawiać. Za ważny obszar współpracy Brukseli i Waszyngtonu uznano walkę z dezinformacją. Ministrowie podkreślili ponadto szczególne znaczenie współpracy transatlantyckiej we wschodnim sąsiedztwie Unii. Jest ona kluczowa dla powodzenia reform na Ukrainie, ale także dla wzmacniania stabilności pozostałych krajów Partnerstwa Wschodniego. Zgodzono się, iż priorytetem w tym kontekście pozostaje utrzymanie jedności UE i USA w odniesieniu do agresywnych działań Rosji.

na podst. www.gov.pl, relacje mediów

Comments are closed.