W dniach 7-9 września 2021 roku w Karpaczu odbywa się międzynarodowe Forum Ekonomiczne, które jest miejscem spotkań i dyskusji wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego z całego świata. Pierwszego dnia Forum, jednym z prelegentów znaczącego panelu dyskusyjnego: „Nie bójmy się różnorodności! Ochrona mniejszości etnicznych i językowych” był prezes ZPL (Związek Polaków na Litwie) i AWPL-ZChR (Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin), europoseł Waldemar Tomaszewski.

W wielu europejskich krajach jednym ze stałych elementów dyskursu społecznego jest temat mniejszości narodowych i etnicznych. Jak pokazują dane statystyczne, 10 procent mieszkańców Unii Europejskiej stanowią mniejszości narodowe, a według badań socjologicznych aż 50 milionów obywateli UE posługuje się językiem regionalnym lub mniejszości narodowych. Status wielu języków jest poważnie zagrożony, a w niektórych państwach władze stosują niedozwoloną dyskryminację językową.

O potrzebie ujednolicenia praw ochrony mniejszości narodowych w państwach Unii dyskutowali: posłowie do Parlamentu Europejskiego Lorant Vincze (reprezentant węgierskiej mniejszości narodowej w Rumunii), Waldemar Tomaszewski i Ryszard Czarnecki oraz Gordana Comic – minister do spraw praw człowieka i mniejszości narodowych rządu Serbii.

„Prawa mniejszości narodowych muszą być chronione zgodnie z istniejącymi już aktami prawa międzynarodowego: Konwencją Ramową Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych, a także Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Natomiast oczywistym jest, że co najmniej ratyfikowanie tych dokumentów jest obowiązkiem wszystkich krajów Unii Europejskiej” – podkreślił w swojej wypowiedzi Waldemar Tomaszewski.

Forum Ekonomiczne – coroczne międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej, odbywające się od 1992 roku. Misją Forum jest tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej w Europie. Wśród gości Forum są prezydenci, premierzy, ministrowie, unijni komisarze, posłowie do Parlamentu Europejskiego, parlamentarzyści, prezesi największych przedsiębiorstw, eksperci, przedstawiciele samorządów, świata kultury oraz dziennikarze.

  1. Wypowiedź lidera polskiej społeczności z Wileńszczyzny Waldemara Tomaszewskiego to mocny polski głos z Kresów. Akurat Wilnianie są doskonale zorganizowani, zjednoczeni, mają swoje silne i niezależne organizacje: Związek Polaków, Akcję Wyborczą-Związek Chrześcijańskich Rodzin, Macierz Szkolną i inne. Dzięki temu polskość na Litwie jest wciąż bardzo mocna, inaczej niż na Białorusi czy Ukrainie, gdzie organizacje zostały rozbite na szereg drobnych i niewiele znaczących.

  2. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że Waldemar Tomaszewski jest ekspertem w kwestiach mniejszości narodowych, bo sam należy do polskiej mniejszości na Litwie, a przede wszystkim ma lata praktyki w walce o prawa mieszkających na Litwie Polaków.

  3. Nic o nas bez nas, oczywistym jest, że w debacie o ochronie mniejszości etnicznych i językowych ważne stanowisko wygłosił lider polskiej społeczności z Wileńszczyzny. Wilnianie są najlepszym przykładem świetnego samozorganizowania i skutecznej walki o należne prawa, bez narzekania na trudności oraz bez oglądania się na czyjąkolwiek łaskę. Między innymi w taki sposób obroniono szkoły, wspólnym wysiłkiem i działaniem wielu zaangażowanych osób i środowisk jak ZPL, AWPL czy Macierz Szkolna. I taki właśnie powinien być sposób działania.

Comments are closed.