Na Ukrainę 29 listopada wyruszył transport z 300 tys. dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Jest to kolejne wsparcie, którego udzielamy naszemu wschodniemu sąsiadowi.

Na Ukrainie obecnie w pełni zaszczepionych jest tylko 25% mieszkańców, a kraj od połowy września zmaga się z gwałtownym  wzrostem zachorowań. 10 listopada odnotowano rekordową liczbę osób zmarłych – 848.

Udzielona przez Polskę pomoc nie jest pierwszym gestem solidarności w pandemii. Od jej początku w 2020 roku Polska udzieliła Ukrainie pomocy w zakresie walki z koronawirusem w postaci dostarczania specjalistycznego sprzętu, środków ochrony osobistej oraz rozwoju usług on-line. W sierpniu tego roku została również przekazana w formie darowizny pierwsza partia szczepionek.

Ukraina jest nie tylko ważnym zagranicznym partnerem Polski, ale pozostaje również największym beneficjentem polskiej współpracy rozwojowej. Istotnym elementem współpracy z Ukrainą jest rozwój krajowych i regionalnych systemów zarządzania kryzysowego, w ramach którego wspierane jest tworzenie jednostek OSP oraz sieci centrów szkolenia strażaków.

Kontynuowane jest wsparcie dla ukraińskiej administracji publicznej, w tym na rzecz wdrożenia kluczowych reform (reformy samorządowej, reformy szkolnictwa zawodowego). Pomoc udzielana jest także osobom poszkodowanym w wyniku konfliktu na wschodzie Ukrainy, szczególnie w zakresie świadczenia opieki społecznej i medycznej. Prowadzone są również działania ułatwiające rozwój ukraińskim mikro i małym przedsiębiorstwom, w szczególności dla firm będących na początkowym etapie działalności.

Inf. Biuro Rzecznika Prasowego MSZ