W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniach 5-7 grudnia br. odbył się I ogólnopolski Zjazd Badaczy Polonii.

Z inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Ministra J. Dziedziczaka, we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zorganizowano pierwszy Zjazd Badaczy Polonii.

Przesłanie do uczestników Zjazdu skierowali Pan Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek.

W zjeździe wzięli udział znani badacze Polonii z całej Polski zarówno z Polskiej Akademii Nauk, jak i z wielu ośrodków badawczych z Warszawy, Krakowa, Lublina, Torunia, Rzeszowa oraz Słupska.

Naukowcy uczestniczyli w inauguracji specjalnego działu publikacji i prasy polonijnej w Bibliotece Rządowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  W dziale, poza bieżącą prasą polonijną, będą dostępne m.in. takie publikacje jak: „Opowieść o Błękitnej Armii”, „Artyści Andersa”, czy „Stefan Kardynał Wyszyński Do Polonii i Polaków”, sfinansowane w ramach działań Pełnomocnika.

Podczas zjazdu przedstawiono działalność badawczą Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, Archiwum Emigracji w Toruniu, Archiwum Jana Kowalika w Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźctwie KUL oraz Instytutu im. gen. Władysława Andersa w Lublinie. Zaprezentowano także badania nad polskim wychodźstwem niepodległościowym prowadzone w Instytucie Historii PAN, badania IPN nad Polonią i polskim wychodźstwem politycznym w XX wieku, dotyczące polskiej sztuki na emigracji realizowane na Wydziale Sztuk Pięknych UMK oraz dotyczące polskich czasopism religijnych na uchodźctwie w trakcie II Wojny Światowej.

Podczas drugiej części zjazdu zaprezentowano wyniki badań nad edukacją polonijną zrealizowane przez Zespół badaczy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wnioski ze zjazdu będą cenna wskazówką do realizowanych przez Pełnomocnika działań na rzecz naszych Rodaków na całym świecie. Planowana jest publikacja zbiorcza referatów zaprezentowanych podczas spotkania.

Relację live ze zjazdu można było śledzić w mediach społecznościowych na profilu Ministra Jana Dziedziczaka.

Źródło: gov.pl

Comments are closed.