Minęły trzy dekady działalności Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, organizacji wspierającej Polonię, Polaków za granicą i ich potomków. Organizacja od początku istnienia ma status stowarzyszenia, co oznacza, że zrzesza ludzi, którzy dobrowolnie angażują się i pracują na rzecz idei, jaką jest pomoc rodakom w kultywowaniu polskości poza granicami kraju.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powołano do życia w 1990 r. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem był Andrzej Stelmachowski, profesor prawa, a w latach 1989- 1991 marszałek Senatu. Wśród założycieli i członków Stowarzyszenia było wiele znanych osób życia publicznego, senatorów i posłów, hierarchów Kościołów chrześcijańskich, kombatantów, twórców kultury, wybitnych naukowców, lekarzy, prawników i dziennikarzy. To oni wyznaczyli stowarzyszeniu cele, które zapisane w statucie 30 lat temu, nadal nie tracą aktualności: inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu; propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą; upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju; pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji; działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju; pomoc w zapewnieniu opieki duszpasterskiej w języku polskim; wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swojej pozycji społeczno-ekonomicznej w krajach osiedlenia; obrona praw polskiej mniejszości narodowej; działanie na rzecz rozwoju regionalnego.

Szczegółowy program Stowarzyszenia został opracowany, a następnie był modyfikowany po konsultacjach przeprowadzonych w trakcie Konferencji „Kraj–Emigracja”, spotkania Polaków oraz osób polskiego pochodzenia z całego świata w Rzymie w 1990 r. oraz podczas kolejnych Światowych Zjazdów Polonii i Polaków z Zagranicy w latach 1993, 2001, 2007, 2012 i 2018.

Dzisiaj mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wspólne świętowanie naszego jubileuszu. Zachęcamy również do poznania naszej działalności. Temu dedykowany jest okolicznościowy portal internetowy.

PATRONAT HONOROWY NAD OBCHODAMI 30-LECIA STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA” OBJĄŁ PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

18 WRZEŚNIA 2021 – DOM POLONII W PUŁTUSKU

11.00 Uroczyste otwarcie – Dziedziniec Zamkowy. Przecięcie wstęgi i nadanie Światowemu Centrum Polonii w Pułtusku imienia Ignacego Jana Paderewskiego

11.30 Turniej Husarii „O pierścień Lwa Lechistanu – Króla Jana III” – Polana na Podzamczu

17.30 Rekonstrukcja bitwy pod Wiedniem – Plaża Miejska

1830 Koncert Jubileuszowy 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Halina Mlynkova z zespołem w amfiteatrze im. Krzysztofa Klenczona w Pułtusku

19 WRZEŚNIA 2021

11.15 Wymarsz husarii do Bazyliki

12.00 Msza św. w Bazylice w Pułtusku w intencji Polonii i Polaków poza granicami kraju oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

13.00 Przejazd orszaku na Zamek

13.30 Piknik Husarii

15.00 Wielki Finał Husarii

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Źródło: wspolnotapolska.org.pl